Després de l’ampliació, el centre comptarà amb 12 consultes de medicina de família i comunitària en lloc de les 6 consultes actuals

Es millorarà el Punt d’Atenció Continuada amb l’ampliació de dos consultes

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha publicat en la Plataforma de Contractació la licitació de les obres d’ampliació, reforma i millora del centre de salut Petrer II per un import de 4.760.942,56 euros.

Estes obres permetran augmentar la superfície del centre en 1.611,26 m², i dur a terme una reforma integral de les instal·lacions actuals, que compten amb una superfície de 911 m². Per tant, suposaran una millora dels serveis assistencials que s’oferixen actualment a la població de Petrer i incrementar les prestacions sanitàries.

Actualment, el centre de salut de Petrer II, que depén del departament de salut d’Elda i està situat al carrer Jardins del Rei Joan Carles I, atén una població assignada de 16.539 persones. L’increment de població produït en els últims anys, i la previsió que continuarà augmentant en tractar-se d’una zona en constant desenvolupament urbanístic, ha portat la Conselleria de Sanitat a la necessitat de millorar la prestació assistencial en este municipi.

Així, el projecte contempla l’increment de les consultes de medicina de família i comunitària que passaran de les 6 consultes actuals a comptar amb un total de 12 consultes. A més, es millorarà el Punt d’Atenció Continuada (urgències) amb l’ampliació de dos consultes.

D’altra banda, les obres permetran dur a terme una ampliació de l’àrea d’admissió i remodelació del servei d’extraccions, tractaments i cirurgia menor, i està previst incorporar espais adequats destinats al Suport Vital Bàsic (SVB).

Així mateix, el centre de salut Petrer II comptarà amb noves prestacions assistencials, com és el nou servei de Salut Mental, dotat d’una àrea de psiquiatria, psicologia i infermeria. A més, s’incorporarà una àrea de maternitat amb una consulta per a comare, una sala d’educació maternal i gimnàs per a facilitar la preparació al part.

D’altra banda, el projecte contempla també un increment dels despatxos destinats per als serveis administratius de direcció mèdica i d’infermeria, així com la creació de dues aules de docència per a intervencions grupals i per a la formació del personal sanitari.

El termini d’execució de les obres està previst que siga de 19 mesos. En este sentit, el projecte s’ha dissenyat per a dur a terme les obres en dues fases, de manera que el centre puga estar en funcionament durant la duració de les obres sense menyscapte de la salut i seguretat dels pacients.

Així, en una primera fase s’executarà l’obra d’ampliació, i posteriorment, es realitzarà el trasllat de personal i equips assistencials perquè, una vegada posats en funcionament, s’inicie l’obra de reforma de les instal·lacions actuals. Finalment, es realitzarà l’obra per a connectar el centre actual amb la zona ampliada.