Reglament
Formulari
Reglament

Ara qualsevol ciutadà pot promoure i dur a terme una iniciativa cultural gràcies a “Proposa Cultura”, que permetrà organitzar i desenvolupar un projecte proposat per la ciutadania. La iniciativa seleccionada podrà ser finançada amb un pressupost de fins a 3.000 € cada quadrimestre. Si vols participar, pots presentar la teua proposta a la Regidoria de Cultura i Patrimoni, ja siga de manera presencial a l’Oficina de Cultura (Espai Blanc – C/ Luis Chorro, 7) o bé mitjançant la seua remissió al correu electrònic: cultura@petrer.es emplenant el formulari d’inscripció i participació de la campanya.

– Proposa activitats al Consell de Cultura per al seu estudi i votació cada quadrimestre, d’acord amb la següent data prevista:

Primer quadrimestre 2019:

– Presentació de propostes: del 22 d’octubre al 5 de novembre de 2018.

– Inscripció per a votar: fins al 12 de novembre de 2018.

– Votació de propostes: 20 de novembre de 2018.

Procediment

La Regidoria de Cultura i Patrimoni reservarà una quantitat del pressupost anual per a activitats proposades en el Consell Municipal de Cultura, xifrada en 9.000€ per a l’anualitat de 2019, i es finançaran els projectes seleccionats amb fins a 3.000€ cada quadrimestre. Per a això el Consell Municipal de Cultura celebrarà almenys una reunió extraordinària cada quadrimestre de l’any, al marge de les fixades pel reglament del Consell, amb el punt únic de presentació de propostes d’activitats i votació de propostes presentades.

Qui pot proposar una activitat

Qualsevol col·lectiu que forme part del Consell Municipal de Cultura o ciutadà/ana a títol particular, major de 16 anys i empadronat a Petrer, pot elevar propostes d’activitats al Consell Municipal de Cultura per al seu estudi i votació en aquest.

Quines activitats poden presentar-se.

Les activitats proposades han de tindre caràcter clarament cultural i han d’estar obertes a l’assistència o participació de tots/es els ciutadans/anes. Les activitats en cap cas poden superar el pressupost previst per la Regidoria de Cultura i Patrimoni per a aquest quadrimestre. Com es decideixen les propostes

Els projectes a dur a terme es decidiran en votació entre les propostes presentades. Es podrà decidir més d’una activitat, sempre que aquestes no superen el pressupost existent per a aquell quadrimestre. En aquesta reunió podran votar els/les representants dels col·lectius que formen part del Consell Municipal de Cultura, així com els/les ciutadans/anes majors de 16 anys, empadronats a Petrer, que prèviament s’hagen registrat emplenant i presentant el formulari de proposta d’activitats per a participar en la votació del Consell Municipal de Cultura.Les propostes seran decidides segons el nombre de vots obtinguts. El vot dels representants d’associacions tindrà el valor 1, mentre que al vot de ciutadans/anes se li aplicarà un coeficient de 0’25.

Relació d’activitats i projectes seleccionats.

Les activitats i projectes seleccionats en un quadrimestre es duran a terme durant el següent quadrimestre de l’any, d’acord amb les dates indicades, i seran organitzades i finançades íntegrament per la Regidoria de Cultura, amb la participació i col·laboració de les associacions i col·lectius membres del Consell Municipal de Cultura, així com de les entitats i ciutadans promotors dels diferents projectes.

Formulari

Descarrega el formulari

WordPress Video Lightbox Plugin