El projecte ha rebut una subvenció de 54.400 euros de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.

A Petrer hi ha actualment 328,77 hectàrees d’oliveres, de les quals 53,23 hectàrees són en ecològic.

Afavorir el desenvolupament rural i mitigar aspectes relacionats amb el canvi climàtic són els objectius del projecte que durà a terme un equip d’innovació. L’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària ha concedit una subvenció de 54.400 € a aquest equip que està format per membres del Centre d’Investigacions sobre Desertificació (centre mixt del Consell Superior d’Investigacions Científiques, la Universitat de València i la Generalitat Valenciana), de l’Ajuntament de Petrer i de la Cooperativa Agrícola de Petrer.

En concret, es tracta de les ajudes convocades en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, per a projectes de cooperació relacionats amb experiències innovadores i sostenibles entre productors i centres d’investigació amb cultius adaptats al canvi climàtic i produïts amb models agroecològics.

El projecte, que porta per títol “Transición del olivar aterrazado en Petrer (Alicante) al modelo agroecológico: su importancia en la mitigación de los efectos del cambio climático y su contribución al desarrollo rural”, pretén donar visibilitat i noves oportunitats al paisatge agrícola d’aquest municipi.

Durant l’any vinent 2020, es proporcionarà informació als agricultors per a facilitar el trànsit de l’olivar al model agroecològic; la comercialització del producte amb “imatge de marca” i l’accés al mercat digital. A més, es proposaran estratègies de gestió del paisatge aterrassat en olivar, i del ric patrimoni cultural associat, com a vector de desenvolupament local. Actualment a Petrer només una de cada 7 hectàrees d’olivar és ecològic. Concretament, hi ha 328,77 hectàrees d’olivera, de les quals 53,23 són en ecològic.

En coordinació amb la Cooperativa Agrícola de Petrer i l’Ajuntament es realitzaran diferents tallers en els quals s’analitzarà el potencial de l’Agroecologia. En paral·lel, es presentaran campanyes de divulgació sobre les possibilitats que ofereix la PAC-post2020: la “nova arquitectura verda” i els “eco-esquemes” i s’exposaran les diferents modalitats d’ajuda locals, autonòmiques, nacionals i europees.