La mesura suposarà un important estalvi econòmic i la millora de la potència lumínica.

La regidoria de Servicis Generals està duent a terme una àmplia actuació en l’enllumenat públic en diverses zones de la ciutat amb l’objectiu de millorar la il·luminació de vies i carrers, i al mateix temps aconseguir un important estalvi econòmic en el consum ja que s’instal·len fanals tipus LED.

A l’Avinguda Madrid se substituirien unes 90 lluminàries VSAP de 250W de sodi per LED de 68W. Això farà possible reduir la potència instal·lada d’uns 37 kW a uns 19 kW aconseguint un estalvi estimat d’uns 10.000 euros a l’any. Una actuació que es durà a terme directament per personal de Servicis Generals, per la qual cosa només es paga el cost del subministrament de material que ascendeix a 14.964,10 euros.

També està prevista l’actuació en l’enllumenat públic de diverses zones enjardinades, mitjançant l’adquisició de 145 equips per a la substitució de tecnologies d’il·luminació antigues substituint les lluminàries ja instal·lades en diverses zones. Igualment, es durà a terme amb personal propi i una inversió en material de 16.627,40 euros.

Ja s’ha executat el canvi d’enllumenat públic a l’Avinguda Mediterrani i la rotonda del Rotary, amb una inversió en material de 13.191,70euros amb la substitució de 51 lluminàries, i un estalvi estimat de 4.100 euros a l’any.

I, actualment, s’estan renovant les lluminàries del carrer Leopoldo Pardines, en aquest cas algunes ja eren de tipus LED però feien poca llum, amb el que s’ha decidit canviar els 26 fanals d’aquesta cèntrica via. I també part del barri de Sant Jerònim amb la substitució d’unes 165 lluminàries. També al Poliesportiu Municipal s’han substituït 56 lluminàries, a més de 50 projectors i 47 tubs fluorescents de 36 W per tub Led de 18 W (a la zona graderies i escales de pavelló). Amb una subvenció de la Diputació d’Alacant s’ha intervingut en la il·luminació del Centre Cultural del carrer Sant Bartomeu, en la il·luminació de la biblioteca Enrique Amat i en la il·luminació del mateix Ajuntament.

Per a un futur s’està estudiant la possibilitat de continuar incrementant l’estalvi amb la realització d’una modificació del contracte, perquè gràcies a la important reducció de potència es podrien unir sectors d’enllumenat públic en diverses zones.