Pantalles gegants de vídeo i megafonia per a la interpretació del pasdoble “Petrel” en el nou emplaçament

Publicada per Comunicación Ayto. de Petrer el

L’empresa Elegant Supreme assumirà el cost d’este dispositiu especial en el començament de les festes de Moros i Cristians el pròxim dijous

 

 

El representante de la empresa Elegant Supreme, Francisco Esteve, ha señalado que “nosotros aportamos nuestro grano de arena para este año y este acto que va a ser espectacular”, y ha destacado que el traslado del pasodoble a los jardines Alcalde Vicente Maestre ha sido una decisión acertada. De hecho, la Unión de Festejos calcula que gracias a las dimensiones de los jardines serán miles de personas y festeros más los que asistirán a este acto con el que comienzan las fiestas y que es una “explosión de alegría”.

Por su parte, la concejala de Fiestas, Ana Tortosa, ha expresado el agradecimiento del Ayuntamiento al empresario recordando que a comienzos de la pandemia hizo una importante donación de mascarillas a la ciudad y ha subrayado que “agradecer a Torá que siempre está para Petrer, es una persona que es un apoyo para nosotros”, y ha  invitado a toda la ciudad, a las familias y a las personas mayores también, a disfrutar de la interpretación del pasodoble “en un lugar emblemático de Petrer, abierto y mucho más amplio que puede dar cabida a todo el que quiera asistir”.

La interpretació del pasdoble “Petrel” tindrà aquest any nou emplaçament, als jardins Alcalde Vicente Maestre, i per primera vegada s’instal·laran pantalles gegants de vídeo i un potent equip de megafonia. Els costos d’este dispositiu especial els assumirà l’empresari local establit a la Xina, Javier Torà, a través de la seua signatura Elegant Supreme al qual tant des de la Unió de Festejos com de l’Ajuntament s’ha agraït esta col·laboració per a “aconseguir que els milers de persones que ompliran este acte el puguen seguir en les millors condicions”, ha indicat el president de l’entitat festera, Enrique Rubio.

L’Entrada de Bandes canvia també respecte a edicions anteriors, ja que “per a donar el protagonisme que mereixen els músics”, cada comparsa obrirà la desfilada des dels voltants de Telefónica fins als jardins Alcalde Vicente Maestre amb la banderola d’esta, seguit dels músics i els festers darrere i no davant com ha vingut ocorrent fins ara.

El representant de l’empresa Elegant Supreme, Francisco Esteve, ha assenyalat que “nosaltres aportem el nostre gra d’arena per a este any i este acte que serà espectacular”, i ha destacat que el trasllat del pasdoble als jardins Alcalde Vicente Maestre ha sigut una decisió encertada. De fet, la Unió de Festejos calcula que gràcies a les dimensions dels jardins seran milers de persones i festers més els que assistiran a este acte amb el qual comencen les festes i que és una “explosió d’alegria”.

Per la seua banda, la regidora de Festes, Ana Tortosa, ha expressat l’agraïment de l’Ajuntament a l’empresari recordant que al començament de la pandèmia va fer una important donació de màscares a la ciutat i ha subratllat que “agrair a Torà que sempre està per a Petrer, és una persona que és un suport per a nosaltres”, i ha convidat a tota la ciutat, a les famílies i a les persones majors també, a gaudir de la interpretació del pasdoble “en un lloc emblemàtic de Petrer, obert i molt més ampli que pot donar cabuda a tot el que hi vulga assistir”.