El Museu de Petrer inicia els treballs de neteja de la columna del segle IV d. C. trobada en l’excavació de la plaça de Baix

Publicada per Comunicación Ayto. de Petrer el

Una vegada restaurada, esta peça excepcional es podrà vore en la col·lecció permanent del període romà, junt amb el mosaic de Vila Petraria, en el Museu Dámaso Navarro

El Museu Dámaso Navarro de Petrer, amb l’assessorament de l’àrea de restauració del Museu Arqueològic d’Alacant (MARQ), ha començat amb els treballs de neteja i consolidació de la columna tardoromana datada a mitjan segle IV d. C. trobada en l’excavació arqueològica de la plaça de Baix.

El treball està sent realitzat per la restauradora Teresa González Ortiz, que, en una primera valoració, va comprovar com la peça acumula brutícia generalitzada amb costres i depòsits superficials a causa d’haver estat enterrada uns 1.700 anys. A més, patix desgastos per erosió i corrosió, la qual cosa ha provocat l’arenització de la pedra. En eixe sentit, la intervenció consistix a realitzar una neteja superficial emprant mitjans mecànics i químics (dissolvents i sabó neutre) i, per a finalitzar, s’aplicarà un consolidant que retorne la cohesió al material original.

Es tracta d’una peça singular que correspon al fust de la columna que es va trobar partida en dues parts en un context estratigràfic datat a mitjan segle IV d. C. En concret, és una columna tardoromana, atenent la seua decoració, que està composta per una seriació d’arcs de mig punt i columnes de funicles. A més de la columna, els treballs han tret a la llum nombrosos restes ceràmiques, material de construcció, monedes i dos mosaics.

Després d’estes valuoses troballes, la Regidoria de Cultura i Patrimoni, una vegada s’adjudique la nova licitació, continuarà amb l’excavació arqueològica que s’està duent a terme en la plaça de Baix de Petrer per a identificar l’antic assentament romà conegut com a Vila Petraria.

Finalitzada la intervenció de neteja i consolidació de la columna, la duració prevista de la qual és d’entre dos i tres setmanes, la peça s’exhibirà en la col·lecció permanent del període romà, al costat del mosaic de Vila Petraria, en el Museu Dámaso Navarro.

WordPress Video Lightbox Plugin