Bases reguladores i convocatòria del programa “Petrer, bons-consum” Destinat a revitalitzar el comerç en el municipi de Petrer (Exercici 2022)

Publicada per Concejalía de Comercio y mercados el

Aprovades per Decret d’Alcaldia de data 13 de setembre de 2022

Terminis d’adhesió i adquisició:

Termini per a adherir-se a la campanya per comerços i empreses del 14 de setembre al 30 de setembre de 2022

Termini per a adquirir el bo-consum i canviar-lo comença el dia 19 de setembre i finalitza el 8 d’octubre de 2022.

Bases:

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA “PETRER, BONS-CONSUM” DESTINAT A REVITALITZAR EL COMERÇ EN EL MUNICIPI DE PETRER (EXERCICI 2022).

ANNEX I – EPÍGRAFS IAE