CONCESSIÓ DE “AJUDES PARÈNTESIS II” DINS DEL “PLA RESISTIR” DE LA GENERALITAT

SOL·LICITUDS PRESENTADES PER A LA CONCESSIÓ D’“AJUDES PARÈNTESIS” DINTRE DEL “PLA RESISTIR” DE LA GENERALITAT VALENCIANA, SEGONA FASE. El secretari seneral, d’ordre de la Presidència, dona compte de l’informe-proposta formulat per la Regidoria de Desenvolupament Econòmic, en el qual es fa constar: Vistes les bases reguladores per a la concessió Llegir més…

Concessió de Subvencions Diputació d’Alacant COVID-19 Pimes i Autònoms de Petrer

Concessió de subvencions de la diputació provincial d’Alacant amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic que la COVID-19 està suposant en PIME, micropime, xicotets empresaris autònoms i professionals de Petrer. Vist l’informe de la comissió de valoració de dia 16 d’octubre de 2020 s’inclou la llista d’admesos/exclosos i conseqüentment la seua Llegir més…

Programes d’Ocupació – Avalem Experiència

PROGRAMES D’OCUPACIÓ AVALEM EXPERIÈNCIA EMCORP 2020 L’Ajuntament de Petrer contractarà abans que finalitze l’any 20 persones desocupades majors de 30 anys, per a la realització d’obres o servicis d’interés general. Els destinataris/àries finals d’aquest programa són les persones desocupades, d’almenys 30 anys d’edat, inscrites com a demandants d’ocupació en els Llegir més…