Actes definitives del Programa EMPUJU 2022/336/03

Publicada per Concejalía de Desarrollo Económico el

5 d’agost:

Actes definitives del Programa EMPUJU 2022/336/03:

Actes definitives

28 de juliol:

Actes provisionals del Programa EMPUJU 2022/336/03:

Auxiliars Administratius

Disseny Gràfic i Multimèdia

Gestor de Xarxes Socials

Peons de Pintura

Se abre un plazo de alegaciones los días 29 de julio, 1, 2, 3 y 4 de agosto de 2022.

S’obri un termini d’al·legacions els dies 29 de juliol, 1, 2, 3 i 4 d’agost de 2022.

Totes aquelles persones seleccionades amb una X hauran d’aportar al més prompte possible la vida laboral.