Es realitzaran sota estrictes mesures de seguretat per la pandèmia del coronavirus

Els instituts de batxillerat de Petrer -Azorín, Paco Mollà i La Canal- acullen demà els 217 estudiants que se sotmeten durant tres dies, fins dijous que ve, a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU). La nota que obtinguen, al costat de la mitjana de batxillerat, serà la que determine les carreres a les quals es puguen matricular per al pròxim curs depenent de les notes de tall de cadascuna d’elles.

És la primera vegada que aquestes proves es realitzen en els mateixos instituts en lloc de les universitats, com ha vingut ocorrent fins ara. Una bona notícia per a l’alumnat, segons apunten diverses fonts, perquè pot sotmetre’s als exàmens en un entorn conegut, la qual cosa els aportarà seguretat en les actuals circumstàncies, evitarà les aglomeracions i el transport massiu de persones.

Per centres, 61 alumnes de l’Azorín, 108 del Paco Mollà i 48 de La Canal realitzaran aquestes proves. El protocol estableix que l’alumnat ha d’estar protegit amb màscara abans d’entrar al centre educatiu, on ha de presentar-se 45 minuts abans de la realització de cadascuna de les proves.

D’aquesta manera, en cada centre hi haurà una única porta d’entrada d’accés, a pesar que puga haver-hi portes d’emergència preparades per a l’eixida dels i de les estudiants.

Per a assegurar el correcte funcionament, hi haurà un membre de les forces de seguretat de l’Estat que controlarà que tot es desenvolupe amb normalitat en el moment de l’entrada al centre.

A més d’aquest personal, al centre hi haurà professorat funcionari, que no serà del mateix centre educatiu, encarregat de la vigilància de les aules on es desenvolupen els exàmens de les PAU.

També hi haurà personal encarregat de controlar el desenvolupament dels exàmens dels i de les estudiants que tinguen adaptacions concedides, en una aula destinada expressament per a aquest treball.

En examinar-se al seu centre, però amb personal extern, totes les persones involucrades en les proves hauran de portar identificacions de determinats colors per a garantir la seguretat i perquè l’alumnat sàpia a qui dirigir-se.

El coordinador o coordinadora de centre portarà una targeta de color roig, les de la resta de personal del centre color taronja i les dels i les vigilants de les aules, color groc. L’alumnat de les PAU portarà una targeta de color blau i les persones membres del tribunal portaran un identificador de color verd.

El personal de vigilància serà l’encarregat de llegir els noms a l’entrada de l’aula i de confirmar la identitat de l’estudiant que tinga a la seua aula. La identificació es farà mitjançant la comprovació del DNI, que cada estudiant haurà de deixar damunt de la taula.

Encara que hi haurà un llistat total d’estudiants del centre que es presenta a les PAU, que serà aportat per la Universitat, el o la responsable del centre haurà de fer llistats per a aules, en funció de la matrícula i les aules disponibles.

No obstant això, cada estudiant comptarà amb les mesures de protecció necessàries per a poder realitzar les proves, ja que la Conselleria ha proveït de gels hidroalcohòlics i màscares als centres.

Igualment, la disposició de l’alumnat a les aules haurà d’assegurar una distància mínima de dos metres, amb una màscara disposada en cada taula, i l’entrega i devolució de les proves escrites haurà d’organitzar-se de manera que es limite el contacte directe per part del personal de l’organització, a fi de complir amb les mesures de protecció individual.

WordPress Video Lightbox Plugin