Resultat del sorteig de Bons Consum Estiu

Publicada per Concejalía de Comercio y mercados el

Dimecres passat 27 de setembre en el Saló de Plens de l’Ajuntament de Petrer, es va realitzar el sorteig dels Bons Consum d’Estiu. El resultat és el següent:

Llistat Definitiu Bons Consum Estiu

Si la persona participant té un “SÍ” en l’última columna, podrà usar/canviar el seu bo en els comerços adherits del 2 al 8 d’octubre de 2023.

Si la persona participant té un “RESERVA” en l’última columna, no ha aconseguit bo consum d’estiu i està en llista de reserva.

En acabar la vigència dels bons, aquells que no hagen sigut canviats s’anul·laran i tornaran a estar en circulació per ordre de llista de reserva i estos nous bons tindran una validesa de 7 dies i
així successivament fins a esgotar el nombre de bons o fins a la data de finalització de la campanya d’ESTIU (31/10/2023).

Les persones que es van inscriure EN LÍNIA i han sigut seleccionades, rebran el bo en els seus correus electrònics.

Més informació sobre l’ús de bons, bases i comerços adherits en:

https://petrer.bonosconsumo.es/