S’ha millorat també el trànsit de persones per a creuar per la zona enjardinada central de l’avinguda.

Conclou la urbanització i construcció d’una illeta i l’adequació de les zones adjacents en la zona de Sant Jerònim en la qual s’han invertit 48.000€, del capítol d’Inversions Financerament Sostenibles (IFS) amb càrrec al romanent de tresoreria de l’any passat.

Amb aquesta actuació es pretén solucionar un “punt negre” d’accidents de circulació, reduir la velocitat i, per tant, evitar les col·lisions entre vehicles. De fet, abans d’escometre aquest projecte es va fer una prova durant diversos mesos instal·lant balises portàtils per a comprovar l’efectivitat de la mesura i es va comprovar que s’havien eliminat els problemes.

El bulevard format per les avingudes President Adolfo Suárez i Infanta Elena suporta un importa nivell de trànsit ja que és la connexió del barri de Sant Jerònim amb Sant Rafael i els centres comercials.

El regidor d’Urbanisme, Fernando Portillo, ha indicat que “les obres permetran una major seguretat també per als vianants que creuen d’un costat a un altre del bulevard pel carrer Biscaia”, ja que s’han ampliat les voreres i s’ha adequat la zona.