Anuncis Regidoria d'Urbanisme

Exposición Pública Modificación puntual nº 37 del Plan GeneralNOU! Data de publicació 07/05/2021. Protocol d’actuació adaptat a la situació originada per la pandèmia Covid-19.

Acord el Ple d’informació pública Pleno Información Pública Modificació del Pla General núm. 37 (diligenciada) Publicació DOGV 21-05-2021 …

Exposición Pública Estudio Integración Paisajística Exp. 2-15/20

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA DE RECRREO DE USO PRIVADO en Partida La Llobera, n.º 59-A Edicto 2-15-20 EIP 2-15-20 …

Exposición Pública Estudio Integración Paisajística Exp. 2-14/20

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA DE RECREO DE USO PRIVADO en Partida La Llobera, n.º 29, Edicto 2-14-20 EIP 2-14-20 …

EXPOSICIÓN PÚBLICA CONVENIO

Se somete a información pública la propuesta de Convenio para la adquisición de equipamiento público de uso educativo sito en calle El Portal n.º 1 Edicto firmado CERTIFICADO 3G1102 FIRMADO …

EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 35 DEL PLA GENERAL DE PETRER

Sotmetre a informació pública la Modificació Puntual Núm. 35 del Pla General de Petrer, redactada pels serveis tècnics municipals, que té per objecte, l’àmbit de l’illa d’ús industrial exclusiu, delimitada …

APROVACIÓ INICIAL I EXPOSICIÓ PÚBLICA MODIFICACIÓ CONVENI URBANÍSTIC

APROVACIÓ INICIAL I EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC RELATIU A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL PER A L’ILLA INDUSTRIAL DELIMITADA PELS CARRERS PINTOR ZURBARÁN, …

SOL·LICITUD AMPLIACIÓ SUPERFÍCIE TERRASSES PER COVID-19

SOL·LICITUD AMPLIACIÓ SUPERFÍCIE TERRASSES PER COVID-19 (L\’ampliació de superfície no suposa augment de les taules autoritzades en la llicència d\’ocupació) …

Exposició pública Llicència ambiental LAM-1/20

Llicència ambiental per a RENTADOR DE VEHICLES en C/ PREVERE CONRADO POVEDA, Núm. 1- EDICTE 33-2020   …

Aprobación inicial y Exposición pública de Convenio Urbanístico

CONVENIO URBANÍSTICO relativo a la Modificación Puntual del Plan General para la Manzana Industrial delimitada por C/ Pintor Zurbarán, Pintor Sorolla, Elche y Avda. Felipe V. Edicto 20_2020 Acuerdo Pleno …

Exposició pública Llicència ambiental LAM-3/19

Exposició pública de Llicència ambiental per a Estació de servici de combustible en C/ Prevere Conrado Poveda, núm. 1 …

WordPress Video Lightbox Plugin