Anuncis Regidoria d'Urbanisme

APROVACIÓ INICIAL I EXPOSICIÓ PÚBLICA MODIFICACIÓ CONVENI URBANÍSTIC

APROVACIÓ INICIAL I EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC RELATIU A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL PER A L’ILLA INDUSTRIAL DELIMITADA PELS CARRERS PINTOR ZURBARÁN, …

SOL·LICITUD AMPLIACIÓ SUPERFÍCIE TERRASSES PER COVID-19

SOL·LICITUD AMPLIACIÓ SUPERFÍCIE TERRASSES PER COVID-19 (L\’ampliació de superfície no suposa augment de les taules autoritzades en la llicència d\’ocupació) …

Exposició pública Llicència ambiental LAM-1/20

Llicència ambiental per a RENTADOR DE VEHICLES en C/ PREVERE CONRADO POVEDA, Núm. 1- EDICTE 33-2020   …

Aprobación inicial y Exposición pública de Convenio Urbanístico

CONVENIO URBANÍSTICO relativo a la Modificación Puntual del Plan General para la Manzana Industrial delimitada por C/ Pintor Zurbarán, Pintor Sorolla, Elche y Avda. Felipe V. Edicto 20_2020 Acuerdo Pleno …

Exposició pública Llicència ambiental LAM-3/19

Exposició pública de Llicència ambiental per a Estació de servici de combustible en C/ Prevere Conrado Poveda, núm. 1 …

Modificació Puntual núm. 33 del Pla General de Petrer

Aprovació Definitiva de la Modificació núm. 33 del Pla General de Petrer …

Modificació Puntual núm. 32 del Pla General de Petrer

Aprovació Definitiva de la Modificació Puntual núm. 32 del Pla General de Petrer …

Estudi Integració Paisatgística Exp. 2-68/2019

Se sotmet a informació pública, durant termini de 20 dies, l\’Estudi d\’Integració Paisatgística corresponent a la llicència d\’obra per a construcció de VIVENDA UNIFAMILIAR AÏLLADA en PARTIDA SALINETES ALTES, Núm. …

Reglamento del Servicio de abastecimiento de agua potable del Ayuntamiento de Petrer.

Aprobación inicial del Reglamento del Servicio de abastecimiento de agua potable del Ayuntamiento de Petrer. …

Exposició pública Exp. LAM-2/19

Exposició pública del projecte de Llicència ambiental per a Indústria de fabricació de calçat en C/ Primer de maig, núm. 13 – DR. …

WordPress Video Lightbox Plugin