Anuncis Regidoria d'Urbanisme

Consulta pública per a l’aprovació del Catàleg de Proteccions de Petrer, seccions Patrimoni Cultural, Patrimoni Natural i Paisatge.

Inici de la tramitació per a l’aprovació del Catàleg de Proteccions de Petrer, seccions Patrimoni Cultural, Patrimoni Natural i Paisatge, mitjançant la realització d’una consulta pública per espai de vint …

EDICTE.- LAM 1/2021. La CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT ha sol·licitat una llicència ambiental per a la MODIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE PER A la FINALITZACIÓ DE L’IES AZORÍN, amb emplaçament a l’av. de Madrid, núm. 4, acompanyat del projecte tècnic.

EDICTE.- LAM 1/2021. La CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT ha sol·licitat una llicència ambiental per a la MODIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE PER A la FINALITZACIÓ DE L’IES AZORÍN, amb …

EDICTE.- (LAM 4/2020). La CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA ha sol·licitat la llicència ambiental per a l’AMPLIACIÓ, REFORMA I MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL CENTRE DE SALUT DE PETRER II, amb emplaçament a la PLAÇA PACO LÓPEZ PINA, núm. 5 i c/ ÓSCAR ESPLÁ, 6-A,

EDICTE.- (LAM 4/2020). La CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA ha sol·licitat la llicència ambiental per a l’AMPLIACIÓ, REFORMA I MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL CENTRE DE SALUT DE …

BERMAGO SOLAR, S.L. ha sol·licitat la llicència ambiental per a INSTAL·LACIÓ DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA, amb emplaçament al polígon 19 parcel·la 57.

BERMAGO SOLAR, S.L. ha sol·licitat la llicència ambiental per a la INSTAL·LACIÓ DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA, amb emplaçament al polígon 19 parcel·la 57. La qual cosa es fa pública, en …

EDICTE.- LAM 2/2021. CONSUM, SCV ha sol·licitat la llicència ambiental per a SUPERMERCAT, amb emplaçament a l’av. Felip V, núm. 8

EDICTE.- LAM 2/2021. CONSUM, SCV ha sol·licitat la llicència ambiental per a SUPERMERCAT, amb emplaçament a l’av. Felip V, núm. 8. La qual cosa es fa pública, en compliment del …

Exposició pública de la llicència ambiental per a planta solar fotovoltaica al Polígon 19 Parcel·la 3

EUME SOLAR, S.L. ha sol·licitat la llicència ambiental per a INSTAL·LACIÓ DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA, amb emplaçament al Polígon 19 Parcel·la 3. La qual cosa es fa pública, en compliment …

Estudi d’Integració Paisatgística per a vivenda unifamiliar aïllada, garatge i piscina d’esplai descoberta en ptda. dels Col·legials, 17-A (pol. 19, parc. 28)

Informació pública de l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic (Exp. 2-25/2021), consistent en una vivenda unifamiliar aïllada, garatge i piscina d’esplai descoberta, en …

Estudi d’Integració Paisatgística de la instal·lació de la planta solar fotovoltaica ptda. del Rebentó, pol. 19, parc. 3

Informació pública de l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic (Exp. 2-22/20), consistent en INSTAL·LACIÓ PSFV (PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA) “EL REBENTÓ” en PTDA. EL …

Exposición Pública Modificación puntual nº 37 del Plan GeneralNOU! Data de publicació 07/05/2021. Protocol d’actuació adaptat a la situació originada per la pandèmia Covid-19.

Acord el Ple d’informació pública Pleno Información Pública Modificació del Pla General núm. 37 (diligenciada) Publicació DOGV 21-05-2021 …

Exposición Pública Estudio Integración Paisajística Exp. 2-15/20

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA DE RECRREO DE USO PRIVADO en Partida La Llobera, n.º 59-A Edicto 2-15-20 EIP 2-15-20 …

WordPress Video Lightbox Plugin