Servicis Generals – Parcs i Jardins

Este departament s’encarrega de la realització del manteniment general de zones verdes per mitjà de personal propi o per mitjà de la concessionària del servici, els objectius del qual són:

  • Labors de jardineria en zones verdes de propietat municipal.
  • Labors de neteja d’espais verds.
  • Foment i participació de plantacions en col·legis públics i associacions sense ànim de lucre.
  • Execució de Parcs i Jardins.
  • Labors de poda, sanejament i cirurgia arbòria en arbratge viari i de parcs.
  • Tractaments Fitosanitaris.
  • Neteja i engravat d’escocells.
  • Plantació i reposició.
  • Conservació de mobiliari urbà, fonts i jocs infantils.