Còmics del nostre Heroi

Horari de l’Ecoparc:

D’octubre a març:

De dimarts a divendres: matins de 10h a 14 h i vesprades de 16h a 19h

Dissabtes i diumenges: matins de 9h a 14h

D’abril a setembre:

De dimarts a divendres: matins de 10h a 14h i vesprades de 17h a 20h

Dissabtes i diumenges: matins de 9h a 14h
 

Ecoparc Movil:

Divendres de 8h a 13h al Carrer Oscar Esplá, 6

On estan els contenidors?

Com hem de separar?

Contenidor Paper-Cartó (Blau)

En aquest contenidor s’han de depositar revistes, periòdics, caixes de cartó, paper, publicitat que ens deixen a la bústia, etc.

Les caixes de cartó s’han de plegar abans d’introduir-les en aquest contenidor, per a evitar que ocupen molt d’espai al seu interior.

Cal evitar que el paper que s’introdueix en aquest contenidor estiga brut, a més és necessari llevar les finestretes als sobres, que són de plàstic i les espirals als quaderns, que són metàl·liques.

En aquest contenidor NO s’han de tirar: paper tèrmic, etiquetes adhesives, paper carbó, paper de còpies, fotos, paper parafinat o encerat, paper d’alumini, radiografies, paper higiènic i sanitari…

Contenidor Envasos Lleugers (Groc)

En aquest contenidor es depositen els envasos de plàstic, brics i metall (botelles d’aigua, bosses de plàstic, llandes de conserva, i beguda, safates de suro blanc, botelles i productes de neteja, esprais de cosmètica, tubs de pasta de dents, els plàstics que uneixen les llandes, paper d’alumini, bosses d’alumini, film transparent, insecticides, aerosols, ambientadors, …) .

És el contenidor amb més varietat de productes a reciclar, per la qual cosa és el més complex de tindre clar quin tipus de residus hem de depositar en el seu interior.

No s’han de tirar en aquest contenidor: Envasos metàl·lics de pintura o productes químics, guants usats, raspalls de dents, biberons, poals de plàstic, joguets, goma, pneumàtics, electrodomèstics, utensilis de cuina, bolígrafs, retoladors, cintes de vídeo, cartutxos d’impressora, …

Contenidor Vidre (Verd)

En aquest contenidor hem de depositar els vidres utilitzats per a envasar aliments o begudes, no així el vidre de les finestres, plans o gots, que han de depositar-se en un punt net per posseir altres materials que no els fan aptes per a aquest contenidor.

També hem de recordar que el vidre d’aquest contenidor ha d’anar sense tapa, ja siga metàl·lica o de suro.

No s’ha de depositar en aquest contenidor: vidres que continguen algun medicament, bombetes o restes de bombetes, tubs fluorescents, gots, plats, vaixelles, vitroceràmica o les seues restes, espills, vidres de finestres i vidres de cotxes, tapes, taps i elements metàl·lics o plàstics, suros.

Contenidor Resta (Verd fosc)

En aquest contenidor hem de depositar la bossa de fem domèstic amb totes les restes orgàniques, que actualment no es destinen a un altre contenidor, com tot allò que no té cabuda en els distints contenidors de reciclatge (restes de menjar, bolquers, fulles d’afaitar, paper brut, etc) .

Aquests contenidors tenen uns usos horaris (21:00 a 22:30h) , per a evitar les molèsties a la resta dels nostres veïns, ja que al contindre residus alimentaris, aquests entren en procés de putrefacció i desprenen olors que molesten els veïns, a més d’atraure insectes.

Els residus que depositem en aquest contenidor han d’estar embutxacats i tancats, per a evitar el vessament de líquids (lixiviats) o el desbordament de fems durant l’operació de buidatge d’aquests.

Ecoparc

Situat a la Partida 4 vents, l’ecoparc presta el servici de poder depositar en ell tot allò que no es pot depositar en un altre tipus de contenidor, com restes de poda, cartutxos d’impressora, tubs fluorescents, pots de pintura, radiografies, restes d’obra, metalls, bateries, aparells elèctrics… .

NO s’han d’abandonar residus fora dels llocs destinats per a això, com en solars, cunetes de carretera, zones poc visibles…

Tot el que abandonem de forma incorrecta contamina la nostra població i les nostres muntanyes, que en definitiva és la riquesa de tota la comunitat.

Contenidor Tèxtil

En aquest contenidor es deposita la roba, el calçat i altres articles que posteriorment seran destinats, a través de l’associació amb què l’ajuntament té establida una sèrie d’acords. Es tracta d’un conducte perquè aquests residus siguen dedicats a ajudar els col·lectius més desfavorits.

Hem de ser respectuosos amb la utilització d’aquests contenidors, ja que gràcies a ells estan fent una gran labor social, i els col·lectius més desfavorits poden aprofitar articles que altres ciutadans ja no els donen cap ús.

Contenidor Oli Domèstic (Carabassa)

Els olis depositats en aquests contenidors han d’estar en recipients que eviten els abocaments de l’oli a l’exterior, com poden ser les botelles d’aigua, o les mateixes botelles d’oli i de pas, reaprofitem aquests botelles.

En aquest contenidor depositarem les restes d’oli de cuinar, olis de llandes de conserva , etc.

Hem de recordar, que aquests olis, abocats als desaigües poden provocar embossaments, a més de ser molt contaminants en les aigües.

Medicaments i Piles

Els medicaments caducats o que ja no prendrem hem de depositar-los al punt SIGRE més pròxim. Normalment aquests es troben a les farmàcies.

Les piles usades s’han de depositar en els recol·lectors de piles que es troben situats en gran diversitat d’edificis públics repartits per tota la població.

Dades de Recogida

2017
RESIDUS NO PERILLOSOS
R.S.U (Tn) 11.452,32
Env. Lleugers (Tn) 227,92
Cartó (Tn) 253,08
Industrial (Tn) 2.175,64
Fusta (Tn) 203,38
Construcció (Tn) 408,72
Poda (Tn) 221,24
Plàstic (Tn) 32,32
Estris (Tn) 171,10
Metalls (Tn) 5,76
Tèxtil (Tn) 114,46
Oli fritada (Ltr) 1.180
2018
RESIDUS NO PERILLOSOS
R.S.U (Tn) 11.389,08
Env. Lleugers (Tn) 287,84
Cartó (Tn) 316,90
Industrial (Tn) 1.879,76
Fusta (Tn) 147,14
Construcció (Tn) 567,44
Poda (Tn) 276,49
Plàstic (Tn) 47,32
Estris (Tn) 287,50
Metalls (Tn) 18,49
Tèxtil (Tn) 118,91
Matalassos (uds.) 1.537