CULTURA AL CARRER

UN ESTIU DE MÚSICA I TEATRE LOCAL

Nou escenari: Jardins Alcalde Vicente Maestre
Nou escenari: Jardins Alcalde Vicente Maestre
Nou escenari: Jardins Alcalde Vicente Maestre
Nou escenari: Jardins Alcalde Vicente Maestre

Normes de funcionament i seguretat

  • Per a assistir a l’espectacle necessàriament s’ha de reservar l’entrada setmanalment per internet (instanticket.es) o en qualsevol de les dependències municipals següents: Centre Cultural “Espai Blanc” (C/ Luis Chorro, 7) i Centre Municipal “Clara Campoamor” (C/ Óscar Esplá, 2), de dilluns a divendres, en horari de 10.30 a 12.30 hores, facilitant les dades personals i de contacte dels assistents a l’espectacle.
  • Les invitacions s’assignaran de manera individual i personalitzada, sent intransferibles. Es podran reservar fins a 2 entrades, però només en el cas de persones convivents o d’una mateixa unitat familiar. I fins a 4 entrades, com a màxim, per als espectacles de públic familiar de la Plaça del Cronista.
  • No es podrà accedir al recinte sense entrada.
  • L’obertura de portes es farà mitja hora abans de cada espectacle, per la qual cosa es prega al públic que assistisca amb la suficient antelació per a evitar aglomeracions.
  • Per a accedir al recinte cal guardar la distància de seguretat (1,5 metres) i usar els dispensadors de gel desinfectant per a les mans, sent obligatori l’ús de màscares.
  • L’accés del públic serà gradual, sent guiat i acomodat per personal de l’organització.
  • Les entrades seran numerades, per la qual cosa tothom haurà d’ocupar el seu seient i no podrà moure’s del lloc assignat, ni tampoc alçar-se durant l’espectacle.
  • El recinte de l’espectacle està delimitat per tanques i cinta d’abalisament. Al voltant del perímetre exterior del recinte també cal guardar les distàncies de seguretat marcades per la normativa vigent.
  • Pel bé i la seguretat de tots, s’hauran d’atendre totes les indicacions del personal de l’organització.
WordPress Video Lightbox Plugin