Concurs de fotografia – FotoPetrer 2020

XXV CONCURS NACIONAL DE FOTOGRAFIA FOTOPETRER 2020

L’Ajuntament de Petrer, amb la col·laboració del Grup Fotogràfic de Petrer, convoca el XXV Concurs Nacional de Fotografia “FotoPetrer 2020”, amb l’objectiu de promoure l’afició per la fotografia i fomentar la creació artística, d’acord amb les següents:

BASES

1.- PARTICIPANTS
Qualsevol persona major d’edat resident a Espanya.

2.- APARTATS, TEMA I OBRES
A) Col·lecció, de 3 imatges fotogràfiques amb unitat temàtica (màxim 2 col·leccions per autor).
B) Lliure, obres soltes de temàtica lliure (màxim 5 fotografies per autor).
C) Local, obres soltes de temàtica local, referides a Petrer en tots els seus aspectes (màxim 5 fotografies per autor).
Les fotografies seran originals i úniques (clarament diferenciades quant a la seua temàtica, contingut, enquadrament, tècnica i composició d’altres possibles obres del mateix autor), i no hauran sigut premiades en cap altre certamen fotogràfic. En aquest sentit, l’organització es reservarà un període de 15 dies naturals després de la publicació oficial de la decisió del jurat en la web municipal per a la seua ratificació definitiva, i podrà ser desqualificat durant aquest termini de temps el concursant que incomplisca aquesta clàusula, adjudicant-se el premi a la següent col·lecció o fotografia que haguera sigut designada finalista pel jurat, atés l’ordre de selecció establit.

3.- TÈCNICA
Fotografia en blanc i negre o color, sense límit de tècniques.

4.- FORMAT
Les obres aniran muntades obligatòriament en suport rígid de 1,5 a 2 mm de gruix (es recomana paspartú). El format ha de ser de 40 x 50 cm, independentment de la grandària de la imatge que serà lliure a elecció de l’autor. No s’admetran fotografies muntades en cartó ploma o cartolina blana.

5.- ADMISSIÓ
Les obres podran presentar-se a l’Ajuntament o enviar-se per correu fins a les 14 hores del dia 16 d’octubre de 2020.

6.- ENVIAMENT
Lliure de despeses a la següent adreça:
Concurs Nacional de Fotografia FotoPetrer
Regidoria de Cultura i Patrimoni
Ajuntament de Petrer
Plaça de Baix, 1
03610 Petrer (Alacant)
Tlf: 96 698 94 09

7.- IDENTIFICACIÓ
En el dors de cada fotografia figurarà la lletra i l’apartat al qual concursa:
A) Col·lecció, lema, títol i número d’ordre.
B) Lliure, lema i títol.
C) Local, lema i títol.
A més s’adjuntarà un sobre tancat amb el lema identificatiu en l’exterior i les dades de l’autor en el seu interior (lema, nom i cognoms, telèfon, correu electrònic i adreça postal).

8.- PREMIS
La dotació econòmica dels premis serà la següent:
A) Col·lecció. Premi a la millor col·lecció:
Premi únic: 700 €
B) Lliure. Premi a les tres millors fotografies:
1r premi: 400 €
2n premi: 300 €
3r premi: 250 €
C) Local. Premis a les tres millors fotografies locals:
1r premi: 225 €
2n premi: 175 €
3r premi: 150 €

Els premis estaran subjectes a la legislació fiscal que els siga aplicable. Així mateix s’estableix que cap autor podrà obtindre més d’un premi per apartat.

9.- EXPOSICIÓ
Les obres seleccionades es presentaran públicament en una exposició que se celebrarà, previsiblement, del 5 al 27 de desembre de 2020 a la sala municipal d’exposicions, o en les dates que es determine per l’organització, coincidint amb l’acte d’entrega de premis.
Les obres premiades quedaran en propietat de l’Ajuntament, que es reserva el dret de publicar-les o reproduir-les en qualsevol mitjà de difusió que estime convenient citant a l’autor, que haurà d’entregar, després de la comunicació de la decisió, una còpia digital de la fotografia premiada amb una resolució de 300 ppp. La resta de les fotografies es retornaran als seus autors una vegada finalitzada l’exposició.

10.- JURAT
El jurat serà designat per l’Alcaldia, a proposta de la Regidoria de Cultura i Patrimoni, i estarà format per tres persones enteses en l’art de la fotografia.
La decisió del jurat se celebrarà el dia 30 d’octubre de 2020, a les 19 hores, al Museu de la Festa, i serà públic i inapel·lable. El jurat resoldrà qualsevol incidència sobre la interpretació de les bases, podent fins i tot declarar deserts els premis si així ho considera.

11.- ORGANITZACIÓ
L’Ajuntament de Petrer, com a entitat organitzadora, tractarà amb la màxima cura les obres rebudes, declinant tota responsabilitat de qualsevol extraviament o accident fortuït que es poguera produir.
La participació en aquest concurs implica la total acceptació de les bases, que podran ser interpretades per l’Ajuntament de Petrer per a resoldre qualsevol circumstància no prevista en les presents bases.

Petrer, setembre de 2019

WordPress Video Lightbox Plugin