Programes d’Ocupació – Avalem Experiència

Publicada per Concejalía de Desarrollo Económico el

PROGRAMES D'OCUPACIÓ

AVALEM EXPERIÈNCIA

EMCORP 2020

L’Ajuntament de Petrer contractarà abans que finalitze l’any 20 persones desocupades majors de 30 anys, per a la realització d’obres o servicis d’interés general.

Els destinataris/àries finals d’aquest programa són les persones desocupades, d’almenys 30 anys d’edat, inscrites com a demandants d’ocupació en els Espais Labora de la Generalitat.

Els contractes de treball seran per un període de 6 mesos a jornada completa.

Aquesta actuació és finançada per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius Comerç i Treball amb fons procedents del Servei Públic d’Ocupació Estatal i l’Ajuntament de Petrer.