Segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), les ciutats de Sant Vicent del Raspeig, Mutxamel, Almoradí i Petrer tenen els majors percentatges de població menor de 65 anys de la província en municipis de més de 20.000 habitants.

Només 1,5 de cada 10 habitants té més de 65 anys d’edat a Petrer. Així es posa de manifest en un informe que s’ha fet públic de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), en el qual s’analitzen les dades de la les ciutats amb més de 20.000 habitants de la província d’Alacant.

Petrer té la població més jove de les comarques de l’Alt i Mitjà Vinalopó, amb un percentatge de majors de 65 anys del 15,22%, raó per la qual és la quarta ciutat menys envellida després de Sant Vicent del Raspeig (14,01%), Mutxamel (14,18%) i Almoradí (14,94%).

Petrer és una ciutat que creix, avança i té un relleu generacional important, la qual cosa és bo tant per a mantindre la seua activitat econòmica com social i aquestes dades posen de manifest que som una ciutat que els joves veuen amb bons ulls per a quedar-se ací a desenvolupar el seu projecte de vida.

L’important desenvolupament que ha viscut el municipi durant els últims anys i la gran quantitat d’instal·lacions tant d’oci, esportives com socials i culturals són factors que ha destacat l’alcaldessa a l’hora d’assenyalar els atractius que fan que Petrer siga una ciutat atractiva per als joves. “Continuarem construint una ciutat de futur, millorant les infraestructures ja existents i ampliant a altres noves per a afrontar les noves necessitats i reptes que tenim plantejats”, en opinió d’Irene Navarro.

A més i a diferència dels altres tres municipis que al costat de Petrer encapçalen el rànquing de les ciutats alacantines menys envellides, el factor de població estrangera juga en contra. De fet, Petrer és la ciutat amb més de 20.000 habitants de la província d’Alacant amb menor percentatge d’estrangers, a penes un 2,57% de la població, enfront de les urbs en les quals el turisme i l’agricultura tenen un gran pes específic en les seues economies i suposen un pol d’atracció per a la població immigrant.

WordPress Video Lightbox Plugin