L’Ajuntament disposa d’un 30% menys de pressupost mitjà per habitant respecte a la mesura de la Comunitat

Petrer és la població amb la pressió fiscal més baixa de les ciutats de més de 25.000 habitants de la província d’Alacant. Així ho indiquen les dades macroeconòmiques en les quals es posa de manifest que “el treball dels últims anys de baixar, eliminar i congelar impostos ha sigut un dels detonants per a trobar-nos en esta situació”, en paraules de l’edil d’Hisenda, Ramón Poveda.

Segons les dades, Petrer és la població amb una pressió fiscal més baixa, la quarta amb menys pressió fiscal de la província després de Callosa de Segura, Almoradí i Albatera, i la primera de les grans ciutats de més de 25.000 habitants. La repercussió d’esta dada en els comptes municipals és que “ens fan disposar de menys ingressos i, per tant, de menys recursos que en altres poblacions encara que esta circumstància no és obstacle perquè es continuen prestant serveis i es treballe en el manteniment de la ciutat i en noves inversions”, en opinió de l’edil.

Baixant a les dades concretes Petrer té un pressupost per habitant de 723 €, una dada que no és de recaptació si no del còmput general del pressupost dividit entre el nombre d’habitants. En relació amb altres poblacions de la comarca, Castalla disposa de 144 € més que Petrer per habitant (867 €/per habitant en el total d’este municipi); Novelda 166 € més (889 €/habitant) Saix 117 € més per habitant (840 €/habitant), Monòver 99 € més per habitant (822 €/habitant) i Ibi 314 euros per habitant (1.037 €/habitant), per citar alguns municipis. Esta situació provoca que “el pressupost municipal de Petrer estiga molt ajustat”, en paraules de Poveda.

Esta situació es veu reflectida també en les dades que suposen per a les arques municipals els ingressos per l’Impost de Béns Immobles (IBI). Així, mentres que a Castalla la recaptació de l’IBI suposa quasi la mitat dels ingressos del seu pressupost municipal, concretament un 46%, i a Saix un 43%, en el cas de Petrer és d’un 37%, poc més d’una tercera part dels ingressos totals.

No sols hi ha una important disminució quant als ingressos i la pressió fiscal per l’IBI, també quant a l’impost de rústica Petrer té unes condicions molt avantatjoses per als propietaris en l’extraradi. Així, a pesar de tenir un terme municipal molt ampli de més de 100 km², a penes recapta per l’IBI rústic 15.000 euros a l’any en ser bona part del terme paratge protegit, mentres que altres poblacions pròximes com Elda recapten 636.000 € i Asp 900.000 euros, respectivament.