Petrer rep una subvenció de 11.000 euros per a la conservació i millora de l’Arenal

Publicada per Comunicación Ayto. de Petrer el

La subvenció de la Diputació d’Alacant també està destinada per a les las accions divulgatives com a les rutes teatralitzades

VISITAS TEATRALIZADAS ARENAL

El próximo otoño, la concejalía volverá a programar las visitas teatralizadas al Arenal de L’Almorxò, visitas que se pusieron en marcha en octubre de 2020 y que, tras su gran éxito en 2021 y en el primer semestre de este año, Medio Ambiente sigue organizando con el fin de ofrecer una actividad lúdica en un entorno natural y seguir mejorando la concienciación ciudadana en el aspecto medioambiental, reforzando la puesta en valor de los parajes de Petrer.

La teatralización por este curioso y emblemático paraje se hace en base a un guión que ha sido ideado por Tomás Palau, y que representa el grupo “Aquí te pillo, aquí teatro”, bajo la dirección de Begoña Tenés.

Assegurar la conservació de l’Arenal de l’Almorxó, Paratge Natural Municipal des del 8 de febrer de 2002, i promoure accions divulgatives encaminades a fomentar valors ecològics i mediambientals són els principals objectius de les accions a les quals la Regidoria de Medi Ambient destinada els prop de 11.000 euros de la subvenció de la Diputació d’Alacant.

Exactament, la subvenció de l’àrea de Medi Ambient de la Diputació provincial ascendix a 10.845,60 euros, la quantitat més alta que ha concedit la diputació a través d’esta subvenció, de la qual s’han beneficiat 15 municipis de la província.

La subvenció permet a la Regidoria de Medi Ambient ampliar la partida destinada a la millora i conservació d’este paratge tan singular, ja que es tracta d’una autèntica formació dunar, típica de zones litorals però de gran raresa en entorns d’interior. En concret, la regidoria ha previst accions de control de creixement de la vegetació no protegida amb la finalitat d’aconseguir la regeneració dunar, tenint en compte que es tracta d’un sistema de naturalesa molt inestable.

També s’emprarà en el manteniment i conservació dels itineraris dels quals el visitant pot disfrutar en este paratge: “el passeig de les dunes”, senda circular que discorre per una antiga senda paral·lela a la rambla de Caprala en direcció NE; i “la duna”, senda també circular d’uns 500 m de llargària i que discorre per la base de l’Arenal gran.

I, finalment, la regidoria també usarà part de la subvenció per a accions divulgatives com les visites teatralitzades, tallers interpretatius i la reedició de material divulgatiu destinat a un públic infantil.

VISITES TEATRALITZADES ARENAL

La pròxima tardor, la regidoria tornarà a programar les visites teatralitzades a l’Arenal de l’Almorxó, visites que es van posar en marxa a l’octubre de 2020 i que, després del seu gran èxit en 2021 i en el primer semestre d’enguany, Medi Ambient continua organitzant amb la finalitat d’oferir una activitat lúdica en un entorn natural i continuar millorant la conscienciació ciutadana en l’aspecte mediambiental, i reforçar així la posada en valor dels paratges de Petrer.

La teatralització per este curiós i emblemàtic paratge es fa sobre la base d’un guió que ha sigut ideat per Tomás Palau, i que representa el grup Aquí te Pillo, Aquí Teatro, amb la direcció de Begoña Tenés.