Petrer incrementarà els controls davant l’augment d’infraccions de les normes de trànsit dels usuaris de patinets elèctrics

Publicada per Comunicación Ayto. de Petrer el

El regidor de Policia Local vol llançar una campanya informativa i explicativa per a que els usuaris coneguen les normas que regixen en este tipus de vehicles

La Regidoria de Seguretat Ciutadana i Policia Local de Petrer ha decidit incrementar els controls per a detectar infraccions de les normes de trànsit que tenen com a autors usuaris de vehicles de mobilitat personal (VPM), bàsicament patinets elèctrics.

En els últims mesos s’ha detectat un increment d’esta classe de vehicles i d’usos que són incorrectes. “Alguns d’estos usos són per desconeixement, en altres l’usuari creu que en determinats aspectes no està subjecte a les mateixes normes que els vehicles convencionals i hi ha un tercer grup de persones que directament no pensen que estan portant un vehicle si no més prompte un joguet”, ha indicat el regidor de l’àrea, Pablo Lizán, que ha assenyalat que el seu departament està elaborant una campanya informativa “el més visual i gràfica possible” per a aclarir tots els dubtes. 

El cas més recent és el d’un usuari de patinet que circulava en sentit contrari per la zona del barri Sant Josep i que, una vegada se li va donar l’alto per a redactar la denúncia, es va realitzar el test de drogues davant la forta olor percebuda pels agents, i donà positiu per cànnabis. 

No és l’única sanció, ja que els agents de la Policia Local ja han posat diverses multes per circular amb aquesta classe de vehicles per la vorera. I és que ja siga per desconeixement de la normativa o per mantindre una conducta incívica, no són pocs els conductors de patinets elèctrics que no sols transiten pujats en estos per llocs habilitats als ciutadans que van a peu sinó que, fins i tot, passen per passos de vianants sense baixar-se’n de l’aparell, fet que origina situacions de perill tant per als vianants com per a altres usuaris de la via pública.

Segons explica el regidor de la Policia Local, “no estem duent a terme cap campanya especial, sinó que apostem per augmentar els controls i intensificar la vigilància”. Una iniciativa que s’incrementarà amb la tornada al col·le i el major increment de menors transitant per la ciutat a les hores d’entrada i eixida dels col·legis.

En este sentit, el Reglament General de Circulació i segons s’especifica en la pàgina web de la Direcció General de Trànsit (DGT), estableix les sancions per l’incompliment de la legislació. Així, per circular amb patinet elèctric per voreres o espais reservats a vianants la multa és de 200 euros; si se circula sota els efectes de l’alcohol, la pena pecuniària s’establix entre els 500 i els 1.000 euros; i si és per consum de drogues, és de 1.000 euros. També se sanciona circular utilitzant el telèfon mòbil (200 euros); anar dues persones en un VMP (100 euros); usar auriculars (200 euros); o circular a la nit sense llums ni elements reflectors (200 euros).