La població té prop de 6.000 hectàrees de terreny forestal

El mes de febrer passat la Conselleria d’Agricultura va donar el vistiplau al Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals de Petrer, que constituïx la directriu tècnica en esta matèria en l’àmbit del municipi, ja que facilita un marc normatiu per a la planificació d’actuacions de prevenció d’incendis en tot el terme municipal que compta amb prop de 6.000 hectàrees de terreny forestal.

Petrer és un dels sis municipis de tota la província, al costat d’Alacant, Banyeres, Ibi, Pego i la Vila Joiosa, que compta amb un pla per a lluitar contra este problema que comporta un greu problema en l’àrea mediterrània i especialment a la Comunitat Valenciana, on ocasionen recurrentment greus danys en les seues masses forestals i la consegüent repercussió negativa sobre el medi ambient.

El regidor de Medi Ambient, Fernando Díaz, ha indicat que per primera vegada des del seu departament es compta amb un document per a la lluita eficaç contra els incendis forestals que comprén tant el conjunt d’actuacions tendents a evitar i previndre la producció d’un incendi com l’extinció pròpiament dita d’este, una vegada produït. “Estem davant un treball que és molt necessari per a preservar la important massa forestal i el paisatge únic que convertix Petrer en el cor ecològic del Vinalopó”, ha subratllat.

Díaz ha recordat que Petrer està catalogat com un municipi d’alt risc d’incendis per la Generalitat Valenciana, per les temperatures, per la gran massa forestal, pel sistema hidràulic amb molts barrancs i pendents alts, per les infraestructures i fins i tot pel tipus de vegetació que és molt piròfita, i ha demanat que s’extremen les precaucions en les eixides a la muntanya i a gaudir dels paratges naturals.

El Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals establix les mesures generals en defensa de les muntanyes i terrenys forestals inclosos en el terme municipal, la protecció de les persones, béns i nuclis rurals, així com la promoció i adopció d’una política de prevenció adequada segons les necessitats i possibilitats del municipi.

Des de fa uns anys s’han dut a terme actuacions de prevenció d’incendis en nuclis rurals com Caprala, l’Almadrava i enguany a Puça, en les àrees recreatives de Ferrussa i el campament de Caprala, i el següent serà la línia de defensa en Lloma Badà, que és el nucli habitat de l’extraradi que està pendent.