Petrer es protegeix davant possibles terratrémols per a ajudar a la població en cas d’una catàstrofe

Publicada per Comunicación Ayto. de Petrer el

El ple ha aprovat el Pla Municipal davant de Riscos Sísmics

 

El ple de l’Ajuntament ha aprovat el Pla Municipal davant de Riscos Sísmics, per completar així els diferents plans d’emergència impulsats per l’executiu local des de l’any 2020 per a “dotar la població de tota una estructura legal, i de ferramentes davant de diferents situacions de risc”, ha indicat l’edil de Seguretat Ciutadana, Pablo Lizán

Amb este pla, es posa el focus en aquelles estructures i zones urbanes més susceptibles de patir majors danys en el supòsit de sisme en la nostra població. “Actualmente Petrer no està en un risc alt de patir-ne un, però els estudis tectònics a anys vista preveuen que la falla més pròxima es vaja desplaçant i Petrer passe a tenir un major risc de sismes”.

Amb el pla aprovat pel ple “Petrer té registrats els seus punts vulnerables, les seues estructures a revisar, bé per la seua ubicació, bé per la seua antiguitat, i podrà anticipar-se a possibles emergències o actuar amb major celeritat i certesa si es produïra el mal”, ha matisat el regidor.

Les mesures de protecció per a la població es concreten en la preparació prèvia d’esta mitjançant informació sobre mesures d’autoprotecció a adoptar davant d’un sisme, que pot produir-se de manera inesperada. La pràctica totalitat de les accions posteriors a un sisme tenen caràcter immediat i només poden ser dutes a terme en un primer moment amb els recursos locals, és a dir, situats en el municipi, secundats per un primer nivell de recursos externs.

El Pla d’Actuació Municipal davant el risc sísmic establix, per tant, un apartat que preveja les mesures a adoptar en tals supòsits.

L’edil ha recordat que durant els últims dos anys s’han aprovat el Pla Local d’Emergències, el Pla d’Acció Municipal davant de Riscos d’Incendis, i el Pla  d’Acció Municipal davant de Riscos Sísmics.  A més, també està pendent el Pla d’Acció Municipal davant de Riscos d’Inundacions (pendent d’esmena d’errors i revisió per l’AVSRE per a la seua posterior aprovació i homologació).

Les mesures de protecció a la població a aplicar davant de terratrémols i les seues conseqüències comprenen mesures d’autoprotecció personal, mesures senzilles que poden ser dutes a terme per la mateixa població, mesures d’allunyament, amb el trasllat de la població des de posicions exposades a llocs segurs, generalment poc distants, utilitzant els seus propis mitjans; mesures com l’evacuació, per al trasllat de la població que es troba en la zona de major risc cap a zones allunyades d’aquesta. A més d’activar els sistemes d’avisos a la població, amb la finalitat d’alertar sobre l’actuació més convenient en cada cas i sobre l’aplicació de les mesures de protecció enunciades abans: autoprotecció, allunyament i evacuació.