Les actuacions es duran a terme a les places Cronista Hipólito Navarro i Unió de Festejos i als parcs de l’av. Hispanoamèrica, de l’av. Salinetes i del carrer El Portal

L’Ajuntament de Petrer, a través de la seua regidoria de Serveis Generals, destinarà 102.000 euros de les inversions financerament sostenibles per a l’adequació i renovació de diverses àrees de jocs infantils de la localitat.

En concret, segons ha explicat el regidor de Serveis Generals, Fernando Díaz, les actuacions a les zones de jocs infantils es duran a terme en les places Cronista Hipólito Navarro i Unió de Festejos i als parcs de l’av. Hispanoamèrica i av. Salinetes. A més, el pressupost també contempla la finalització de la zona verda del jardí situat al carrer El Portal, carrer confrontant amb l’av. Madrid, del qual quedava pendent la realització de la segona fase.

El regidor ha subratllat que “per descomptat, aquestes actuacions responen a demandes veïnals i, per a donar resposta, des de l’Ajuntament de Petrer continuem apostant per renovar i mantindre els nostres espais recreatius per a l’aprofitament de tots els veïns”.

Segons ha explicat M.ª José Soler, cap de l’àrea de Serveis Generals, les actuacions a les àrees de jocs infantils consistiran en la substitució del paviment actual de llosetes de cautxú per sòl de cautxú continu, de major seguretat i durabilitat; la instal·lació de nous jocs infantils, així com la rehabilitació i adequació a la normativa de seguretat d’alguns jocs ja instal·lats, retirant aquells que no s’ajusten a la normativa.

A més, en el cas del parc de l’av. Hispanoamèrica, també se substituirà tot el paviment de la zona biosaludable d’aparells d’exercici físic.

En la zona verda del carrer El Portal, s’ha previst la finalització de l’àrea amb la segona fase del jardí, una actuació que dotarà a la zona de parterres amb elements de jardineria, zones de pas i dotació de de serveis d’enllumenat públic.

WordPress Video Lightbox Plugin