El ple de l’Ajuntament de Petrer ha aprovat el Pressupost Municipal de l’any 2022 que ascendix a 25,3 milions d’euros i que estan “ajustats a les necessitats de Petrer”, ha indicat el regidor d’Hisenda, Ramón Poveda, que ha destacat que “pràcticament un de cada tres euros es destinen al manteniment de la ciutat”.

A estos més de 25 milions d’euros que contemplen els comptes municipals se sumaran les inversions ja planificades i pressupostades en el 2021, la qual cosa “ens permetrà fer una forta aposta per la regeneració econòmica i social”. L’edil també ha destacat la important disminució dels diners destinats a préstecs a causa de l’amortització d’estos, i l’augment en els ingressos procedents de les llicències a causa de la reactivació urbanística, la qual cosa “ens ha permés augmentar la despesa a pesar de tenir congelats els impostos i taxes municipals”.

Per àrees, les despeses de personal ascendixen a 10,8 MM, que representen el 43% del pressupost, i d’esta cal destacar que només la partida de Seguretat i Ordre Públic ascendix a 3,2 MM.

Poveda ha destacat les partides destinades al manteniment de la ciutat: neteja de carrers, recollida de brossa, conservació de parcs i jardins, vies públiques, manteniment d’enllumenat, manteniment d’instal·lacions (col·legis, instal·lacions esportives, municipals), energia elèctrica i combustible en els quals s’invertiran més de 8 MM que, sumats als més de 3 MM per a la millora d’instal·lacions municipals fan que un de cada 2 euros es dirigixen a cuidar i millorar la ciutat.

Un dels capítols més inflats de les despeses és la recollida de fems i tractament de residus, que ascendix 3,6 MM, dels quals l’Ajuntament només recapta mitjançant la taxa de fem 1,3 MM, havent de fer front a la resta a través d’altres ingressos.

Poveda ha indicat que les polítiques de Serveis Socials són “el nostre senyal d’identitat”. En este sentit, el pressupost destinat a esta regidoria superarà els 2,4 MM€. “Un altre any més tornem a ser un referent d’àmbit autonòmic en l’ajuda a la dependència”, ha indicat el regidor, que ha defensat que, igual que es va fer en el seu moment amb les subvencions als clubs esportius, es vaja a obrir un procés de concurrència competitiva per a atorgar les subvencions, ja que “d’un procediment reglat i molt més transparent, on hi haurà lliure concurrència i la mateixa igualtat d’oportunitats”.

El Pressupost de 2022 consolida l’important augment en les polítiques d’ocupació, que arriba a 700.000 €, que es destinen al Foment de l’Ocupació, una vegada descomptada ja les ajudes del Pla Petrer Actua del 2021. A això cal sumar la incorporació en este any de més de 70 persones en els diferents plans d’ocupació, fet que suposa un important estímul. “Continuem apostant per modernitzar els polígons industrials i impulsarem més encara el Petreremprende, que està demostrant ser una llançadora de projectes empresarials d’àmbit comarcal”, ha subratllat.

Una altra de les regidories que tornaran a tenir un fort impuls enguany és Educació. En tan sols 2 anys ha passat de 276.000 € a 486.000€ la despesa corrent, a la qual cosa caldrà afegir les importants inversions que s’estan realitzant i es realitzaren durant este any per mitjà del pla Edificant, com els 5,2 MM per a la remodelació integral i ampliació del col·legi Virrei Poveda, 1,8 MM € per a l’Institut Paco Mollá i 660.000 euros per al col·legi 9 d’Octubre.

En Esports, és un any de grans inversions en les instal·lacions. Cal destacar la inversió de 2,5 MM en la remodelació de la piscina coberta, 200.000 € en la remodelació del pavelló Gedeón i Isaías Guardiola i 330.000€ en la remodelació dels vestuaris de les piscines d’estiu, en definitiva, són més de 3 MM d’euros en inversions que afectaran durant la reforma a les despeses de manteniment i permetrà redistribuir les despeses.

I en Joventut, igual que en esports, és l’any de la construcció d’un Centre Cultural Juvenil valorat en 1,2 MM, una instal·lació “demanada per la població”, que està en fase d’estudi. Quant a Medi Ambient, l’augment en les partides d’esta regidoria ha sigut constant any rere any, i enguany tornaran a incrementar-se un altre 15% el gasto corrent.