Petrer aprofundix en la seua història ampliant les excavacions a la zona on va aparéixer el primer mosaic romà en 1975

Publicada per Comunicación Ayto. de Petrer el

Patrimoni ha destapat part del tancat de la plaça de Baix perquè veïns i persones interessades puguen contemplar les troballes en la seua filosofia arqueologia pública

 

La setmana vinent, la Regidoria de Cultura i Patrimoni ampliarà els treballs arqueològics que des de fa mesos s’estan duent a terme en la plaça de Baix al carrer Constitució, en el tram confrontant amb la plaça d’Azorín, punt on en 1975, fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament i el Grupo Arqueológico Petrelense, es va trobar el primer mosaic romà que hui es conserva i exhibix en el Museu Dámaso Navarro.

Es posarà en marxa aquesta ampliació de la zona d’excavació amb l’objectiu de conéixer millor el context de la troballa del mosaic romà trobat en 1975 en el mateix carrer i, d’aquesta manera, poder connectar-ho amb les recents troballes de la plaça de Baix com són els nous dos mosaics, la columna singular d’època baiximperial o, més recentment, la possible basílica datada entre mitjans del segle IV i començaments del V d. C.

Aquesta actuació, dintre del pla de millores del plec de licitació de l’excavació arqueològica de la plaça de Baix, contempla una àrea d’intervenció  que ronda els 280 m². En esta zona on es va recuperar el primer mosaic hi ha evidències que també hi havia restes constructives romanes que no van ser estudiades i molt probablement estan en relació amb la gran vila que abastaria les que van ser documentades al carrer la Font, on es troba el museu des de l’any 2008, i les descobertes en la plaça de Baix. 

Aquestes troballes demostren la importància que va tenir este assentament rural, datat entre el segle I i el segle VI d. C., encara que el seu moment de major esplendor es va donar en el segle IV d. C., moment en el qual es data el mosaic, la columna excepcional amb motiu arquitectònic apareguda a la fi de l’any passat i l’edifici de planta basilical aparegut fa uns dies.

El personal del Museu ja està treballant en la organització de les pròximes visites guiades a la zona de l’excavació per a, en els pròxims dies, poder donar a conéixer la data d’eixa nova activitat. D’aquesta manera, la regidoria continua apostant pel concepte d“arqueologia pública”, fent partícips els veïns i veïnes, els estudiosos i amants de la història, de les troballes que van sorgint en les excavacions.

En eixe sentit, la regidoria també ha destapat part del tancat de la plaça de Baix per a facilitar la contemplació de les recents troballes per qualsevol persona interessada.