És la xifra més baixa des que començà a contabilitzar este indicador.

L’Ajuntament de Petrer ha aconseguit reduir el període mitjà de pagament a proveïdors (PMP) a 11,7 dies durant el segon trimestre. Una xifra que se situa com la més baixa des que es va començar a comptabilitzar este indicador.

El nostre compromís sempre ha sigut el d’agilitar el pagament, fent-ho dintre del termini i en la forma escaient als proveïdors amb els quals treballa l’Ajuntament. Perquè sabem que d’estes empreses depenen molts autònoms. Molts llocs de treball. I, per tant, moltes famílies“, ha assenyalat el regidor d’Hisenda, Ramón Poveda.

L’edil ha destacat que esta dada “és el resultat d’un esforç continuat per agilitar i augmentar l’eficiència de tots els departaments i especialment dels departaments d’Intervenció i Tresoreria. Tractant de controlar i optimitzar els tràmits i prioritzant els pagaments en àrees socials”, ha indicat Poveda, que ha agraït la labor realitzada pels departaments d’Intervenció i Tresoreria municipal.