Llistat provisional d’admesos i ampliació del termini d’inscripció en les activitats formatives de la Regidoria de Cultura i Patrimoni de visita guiada als museus arqueològics d’Alcoi, Alacant i Petrer

Publicada per Concejalía de Cultura el

La Regidoria de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Petrer, en referència a l’oferta de la convocatòria, inscripció i participació en l’activitat de visita guiada als Museus Arqueològics d’Alcoi, Alacant i Petrer, d’acord amb la normativa aprovada per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2023, presenta el següent llistat provisional d’admesos, i els interessats disposen d’un termini per a la presentació del justificant de pagament de la taxa, per import de 4,80 euros, fins al dia 23 de febrer de 2023:

Llista provisional en PDF

Igualment s’anuncia l’ampliació del termini d’inscripció en l’activitat formativa consistent en la visita guiada als museus arqueològics d’Alcoi, Alacant i Petrer, dins del projecte “La dona: un passeig per la història i l’arqueologia”, fins a cobrir la totalitat de les places oferides, per ordre d’inscripció i amb el pagament previ de la taxa corresponent, per import de 4,80 euros, fins al dia 23 de febrer de 2023.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.