Vistes les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la reactivació del comerç i l’hostaleria local pers efectes originats pel coronavirus covid-19 aprovades per Junta de Govern Local de dia 3 de setembre de 2020 i publicades en el BOP en data 11 de setembre de 2020.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

PRIMER.- Estimar/desestimar els següents sol·licitants:

Llista Definitiva de sol·licituds estimades/desestimades

WordPress Video Lightbox Plugin