Des que es va decretar el confinament perimetral es mantenen els desplaçaments els dies laborables i lectius, però descendeixen significativament els caps de setmana.

L’estudi de mobilitat a partir de la telefonia mòbil que elabora l’Institut Nacional d’Estadística (INE) per a tot el país ha posat xifres als canvis en el moviment de persones a Petrer des que el passat 7 de novembre la Generalitat Valenciana decretara el confinament perimetral davant l’increment de casos de Covid-19.

Segons aquest estudi, la mobilitat baixa lleugerament entre setmana i descendeix pràcticament a la meitat els caps de setmana. L’estudi mesura, a través del posicionament dels telèfons mòbils, els fluxos d’eixida de la població els dimecres i diumenges, per a tindre una idea de la mitjana els dies laborables i lectius, i caps de setmana.

Segons aquestes dades i prenent com a referència el diumenge 4 d’octubre, un 12,45% de la població es va desplaçar fora de la ciutat. Un mes després, el 8 de novembre, primer cap de setmana de confinament perimetral, les eixides es van reduir fins al 6,73%. Pràcticament la meitat. El segon cap de setmana de confinament també va experimentar una significativa baixada encara que menys. Concretament, les dades de l’INE referits al diumenge 15 de novembre, reflecteixen un flux d’eixides del 8,14% de la població.

No ocorre el mateix amb les dades de mobilitat dels dies laborables i lectius on el descens a penes és significatiu. Prenent com a referència el dimecres 14 d’octubre, l’estudi fixa que va eixir un 16,17% de la població. Quasi un mes després, concretament l’11 de novembre, ja en ple confinament perimetral, el percentatge és del 14,74%, a penes un punt i mig per davall.

Totes aquestes dades s’extrauen del projecte de mesurament de la mobilitat a partir de dades de posicionament de telèfons mòbils que l’INE va posar en marxa a la fi de 2019 amb l’objectiu específic de mesurar la mobilitat quotidiana (residència-treball). El treball es basa en dades agregades (recomptes totals de fluxos origen-destinació) i totalment anonimitzats dels tres principals operadors de telefonia mòbil del país.

WordPress Video Lightbox Plugin