L’Ajuntament de Petrer ha rebut una subvenció de la Diputació Provincial per import de 172.984 €, destinada a sufragar despeses relatives a les prestacions socials per situacions extraordinàries realitzades durant el període comprés entre l’1 d’octubre de 2020 i 8 d’octubre de 2021, amb l’objectiu de pal·liar els efectes provocats per la pandèmia de la COVID-19.

Amb esta subvenció se sufragaran despeses relacionades amb el programa que reforce els serveis de proximitat de caràcter domiciliari per a garantir els cuidats, el suport, la vinculació a l’entorn, la seguretat i l’alimentació especialment els dirigits a persones majors, amb discapacitat o en situació de dependència: Servei d’Ajuda a Domicili i Menjar a Domicili.

L’edil de l’àrea, Ana Tortosa, ha destacat la importància que les diferents administracions vagen de la mà en un assumpte que “ha suposat un gran esforç econòmic i de personal per a atendre les persones que estan passant dificultats per les conseqüències econòmiques i laborals de la COVID”.

També, durant l’any passat es va reforçar la plantilla de Serveis Socials amb la contractació de treballadores socials de setembre de 2020 al passat mes de juliol, i també es van adquirir mitjans de prevenció (EPI), gel hidroalcohòlic, desinfectant i sabó, destinats a programes o activitats dels serveis socials municipals. A més de l’adquisició de dispensadors de gel hidroalcohòlic, desinfectant i sabó, i de termòmetres, destinats a programes o activitats dels serveis socials municipals.

La Regidoria de Serveis Socials ha indicat que esta partida també ha permés contribuir al programa que du a terme l’Ajuntament d’ajudes a famílies, per a garantir-los els ingressos suficients, per a assegurar la cobertura de les seues necessitats bàsiques, ja siguen estes d’urgència o d’inserció (ajudes per a alimentació i lloguer). I reforçar, amb serveis i dispositius adequats, els serveis de respir a persones cuidadores i les mesures de conciliació per a aquelles famílies (especialment monomarentals i monoparentals) mitjançant tallers de conciliació.

WordPress Video Lightbox Plugin