Els treballs començaran, previsiblement, la segona setmana de setembre i en cap moment s’interromprà l’activitat del mercat ambulant.

El regidor d’Urbanisme, Fernando Portillo, ha anunciat l’inici dels treballs per a solucionar un problema que es ve arrossegant des de fa temps: les filtracions al pàrquing de la plaça dura del mercat de la Frontera. Per a donar-hi solució, l’Ajuntament ha redactat un projecte i invertirà 48.000 euros amb càrrec a les inversions financerament sostenibles. Les obres consistiran en la reparació del sistema de recollida d’aigües pluvials, el segellament dels clevills i el reforçament dels pilars del pàrquing sobre els quals s’assenta la plaça.

L’edil ha indicat que “són unes obres necessàries perquè aquest espai té molta vida i amb el pas dels anys ha patit alguns desperfectes que cal escometre perquè continue sent un punt de referència de l’activitat tant comercial com lúdica i social de la zona de la Frontera”.

La plaça es va construir fa més de 25 anys i el trànsit de vehicles pesants ha pogut ser la causa dels desperfectes que ara es pretén corregir. Les obres, que inicialment estan previstes per a la segona setmana de setembre, no interrompran en cap cas el desenvolupament normal del mercat ambulant dels dimecres i divendres. “Els treballs s’escometran de forma tal que l’activitat comercial no es veja perjudicada ni per a venedors ni per a consumidors”, ha matisat Portillo.

Encara que al principi el departament que dirigeix l’edil tenia planificat que les obres pogueren començar aquest mes d’agost, al final no ha sigut possible pels problemes que suposa per al subministrament de material ja que moltes empreses tanquen per vacances.

 

WordPress Video Lightbox Plugin