L’Ajuntament de Petrer ha posat en marxa una plataforma electrònica de licitació pública amb l’objectiu de facilitar i donar major rapidesa a la realització dels tràmits en matèria de contractació pública i d’apopar encara més l’administració al ciutadà.

Aquesta nova iniciativa respon al continu treball de l’Ajuntament de Petrer de modernitzar els procediments de gestió interna de l’ajuntament i poder oferir sempre un servici de qualitat, eficaç i transparent, així com avançar en l’administració electrònica. A més, sorgeix com una necessitat d’adaptació a la legislació actual que imposa als òrgans de contractació l’obligació d’implementar el format electrònic en la contractació pública.

L’Ajuntament entén aquesta obligació legal com una oportunitat de canvi, generadora de benefici tant per als proveïdors com per a la mateixa administració: major comoditat en la tramitació, eliminació de desplaçaments amb el corresponent estalvi de temps i diners, increment de la transparència, major concurrència i participació del teixit empresarial regional i l’obertura del mercat i la possibilitat de creixement que suposa poder interactuar amb entitats en altres àmbits geogràfics.

A partir d’aquest moment les empreses que vulguen participar en els processos de contractació pública a l’Ajuntament de Petrer, hauran de presentar les seues ofertes de forma totalment electrònica a través d’internet, a través de la web de l’Ajuntament de Petrer, a la pestanya Perfil del contractant i a l’apartat de Licitació electrònica.

La plataforma s’ha contractat amb l’empresa VORTAL, proveïdor exclusiu d’aquest servici, que compta amb un suport permanent a licitadors i completament adaptada a la “Llei de Contractes del Sector Públic”.

Per a facilitar el maneig d’aquesta nova ferramenta, l’Ajuntament ha organitzat una jornada de formació per a informar sobre l’ús de la plataforma de licitació electrònica i facilitar les futures gestions, la qual se celebrarà el pròxim 16 d’abril a les 16:00h al Centre Cultural Municipal, C/ Sant Bartomeu núm.5.

Addicionalment, per a qualsevol dubte o aclariment sobre el projecte que l’Ajuntament de Petrer ha posat en marxa, els ciutadans i empreses podran contactar amb l’Ajuntament de Petrer en el telèfon 966314274 ext. 225/227 o a través del correu electrònic contratacion@petrer.es

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre el procés de registre, els proveïdors podran contactar amb el Servici d’atenció al client de VORTAL en el telèfon 902 02 02 90 de dilluns a divendres de 9h a 19h o a través del correu electrònic info@vortal.es.

Si desitja acudir a la formació de la ferramenta gratuïta per a empresaris interessats, per favor òmpliga el següent formulari de Google per a inscriure’s en la formació.