Apròxim mes de desembre l’Ajuntament de Petrer contractarà  19 jóvens menors de 30 anys inscrits/es com a demandants d’ocupació en els Espais Labora de la Generalitat, i a més han d’estar inscrits/es en la Garantia Juvenil, en la data de la publicació de la convocatòria.

Estes situacions hauran de mantenir-les fins al moment de la contractació.

El contracte de treball serà a temps complet i per un període de 12 mesos

Els llocs de treball que s’oferixen en este programa (EMPUJU/2021/256/03) són els següents:

  • 1 agent d’ocupació i desenvolupament local

  • 1 enginyer/a d’obra pública

  • 3 treballadors/es socials

  • 2 gestors/es de xarxes socials

  • 2 dissenyadors/as gràfics

  • 1 arqueòleg /òloga

  • 1 enginyer en informàtica

  • 3 tècnics/ques superiors en educació infantil

  • 1 Tècnic/a Superior Sociocultural

  • 4 peons de neteja