La regidoria d’Hisenda informa dels tràmits a seguir per a reduir un 30% de l’IBI en les vivendes amb plaques solars

Publicada per Comunicación Ayto. de Petrer el

Els beneficiaris podran rebaixar el seu rebut fins a tres anys a partir de la instal·lació de les plaques.

L’equip de Govern impulsa la congelació de les taxes i impostos municipals, amb una reducció del 30% durant tres anys, per a aquelles vivendes residencials que instal·len plaques solars ja siguen per a aprofitament tèrmic (aigua sanitària calenta) o elèctric (per a proveir la vivenda d’electricitat). La mesura es va aprovar per unanimitat en l’últim ple ordinari celebrat per la Corporació municipal.

Així, per a obtindre aquesta bonificació, s’han de complir una sèrie de requisits que són els següents: que les instal·lacions de producció de calor incloguen col·lectors que disposen de la corresponent homologació per l’administració competent; i que es tracte d’un bé immoble d’ús residencial i la instal·lació de producció d’energia siga exclusivament per a autoconsum.

La bonificació farà efecte en el període impositiu següent al de la sol·licitud, i s’aplicarà, com a màxim durant tres períodes impositius comptats des de la data en què s’ha realitzat la instal·lació, sempre que es mantinga aquesta, l’acreditació de la qual l’Ajuntament podrà sol·licitar anualment.

La sol·licitud de bonificació es tramita a l’oficina de Suma, a la plaça Pablo Iglesias, i s’ha d’adjuntar la següent documentació: còpia de la llicència urbanística preceptiva, ja que la bonificació dependrà que les obres i instal·lació s’haja realitzat amb la prèvia llicència municipal; acreditar documentalment que els col·lectors disposen de la corresponent homologació per l’administració competent; factura i certificat de final d’instal·lació emesos per l’empresa instal·ladora que haurà d’estar homologada; i declaració responsable que la instal·lació, en cas de producció d’energia, és exclusivament per a autoconsum.