La regidoria de Serveis Socials i Igualtat llança una convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre i associacions per un import total de 20.500 €

Publicada per Comunicación Ayto. de Petrer el

La subvenció pot arribar fins al 80% dels gastos subvencionables amb un màxim de 3.000 euros

La regidoria de Serveis Socials ha llançat una convocatòria oberta a subvencions, dirigides a entitats sense ànim de lucre i associacions. L’objectiu és el de promoure i donar suport als programes i activitats que propicien la igualtat, la participació de la ciutadania en la vida local, la prevenció de la violència de gènere i fomenten i impulsen la iniciativa social, l’associacionisme i el voluntariat social, de manera que es que es perseguisca la plena inclusió de les persones en la societat, així com l’animació comunitària en el desenvolupament de programes que complementen les activitats de competència de Serveis Socials.

La regidora de l’àrea, Ana Tortosa, ha indicat que “pretenem donar suport a les iniciatives i als col·lectius que treballen amb programes relacionats amb temes tan importants com la inclusió, la igualtat o la diversitat”.

S’han establit dos línies de subvenció. La primera té com a finalitat el foment i promoció de la inclusió i la cohesió social, la prevenció, l’accessibilitat i la cooperació social; també per a activitats que incidisquen en la problemàtica social de la població en general o centrades en algun sector: tercera edat, persones en situació de dependència, persones amb diversitat funcional, família i infància, persones amb alguna patologia i/o malaltia, persones immigrants i altres col·lectius en situació de risc o exclusió social; així com per a adquirir material o equipament per a la prevenció de la COVID-19 en aquells espais en els quals les associacions desenvolupen la seua activitat.

La segona línia es dirigix al foment i promoció de la igualtat de gènere, per a activitats que incidisquen en la problemàtica social de la violència contra les dones, els sistemes de discriminació contra elles i la seua prevenció en l’àmbit social i comunitari; així com per a activitats que eliminen rols i estereotips sexistes, eliminant desigualtats per raó de sexe.

S’establixen subvencions d’un màxim de 3.000 euros per associació o entitat, amb fins al 80% dels gastos subvencionables de les activitats plantejades. El termini per a presentar-se finalitza el 16 de setembre.

Bases i més informació a través del següent enllaç: https://cutt.ly/azn5970