Tal com ha previst el Ministeri per a la zona de la Comunitat Valenciana, la nit del 6 al 7 d’octubre es faran els ajustos de canals per a deixar espai als senyals de 5G, la qual cosa suposarà la necessitat de tornar a programar els canals.

Així, en el matí del 7 d’octubre, molts dels canals, en concret els blocs d’A3Media, Mediaset i RTVE, no es veuran. En la majoria dels casos, simplement serà necessari resintonitzar el televisor perquè apareguen de nou els canals. No obstant això, hi ha alguns casos en els quals aquesta solució podria no ser suficient. En concret, els televisors antics no digitals, és a dir, aquells que fins ara utilitzaven un TDT extern, deixaran de funcionar. També algunes antenes antigues poden no ser compatibles amb el nou senyal, raó per la qual serà necessari posar-se en contacte amb un Tècnic Especialitzat perquè l’adapte o substituïsca.

A Espanya, aquest procés de canvi de freqüències de la televisió digital terrestre (TDT) va començar l’any passat durant els mesos de juliol i setembre amb l’objectiu de permetre el desplegament de les futures xarxes de telecomunicacions necessàries per a la nova tecnologia 5G.

Així, en gran part de la geografia espanyola ja han hagut de resintonitzar els canals de la televisió i adaptar els sistemes d’antenes als edificis. Aquest procés, denominat com a Segon Dividend Digital, s’ha prolongat com a conseqüència de la crisi sanitària del coronavirus, però finalitzarà durant aquest mes d’octubre en la resta de regions del país que encara no han dut a terme el canvi.

Més informació en:

https://www.televisiondigital.gob.es/Paginas/Index.aspxSe abre en ventana nueva

WordPress Video Lightbox Plugin