El director general d’Infraestructures Educatives ha visitat el centre i s’ha reunit amb l’equip directiu, representants de l’AMPA i els grups polítics municipals.

El director general d’Infraestructures Educatives ha visitat el centre i s’ha reunit amb l’equip directiu, representants de l’AMPA i els grups polítics municipals. El director general d’Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, Víctor García, ha visitat l’IES Azorín i s’ha reunit amb l’equip directiu del centre, representants de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA), així com amb els edils d’Educació i Urbanisme, i els portaveus de tots els grups municipals.

García els ha informat que en breu es firmarà el contracte amb l’UTE que ha guanyat la licitació per a la redacció del projecte per un import de 198.655,90 €. Els adjudicataris compten a partir d’ara amb un termini d’execució de sis mesos: dos mesos per a la redacció del projecte bàsic i del projecte d’enderrocament; i quatre mesos per a la redacció del projecte d’execució. A més, s’inclou la direcció d’obra fins a la recepció d’aquesta.

El director general també ha comunicat a la comunitat educativa i als grups polítics que de manera paral·lela ja s’ha licitat el contracte per a instal·lar aules prefabricades sobre un terreny de propietat municipal que l’Ajuntament està condicionant en la zona d’Els Plàtans. La previsió és que el trasllat es faça durant l’estiu, aprofitant les vacacions dels escolars.

Les previsions de Conselleria són que durant el segon semestre de 2020, una vegada es dispose del projecte redactat, s’òbriga el període perquè les empreses puguen concursar a la licitació de les obres de demolició i construcció del nou centre, així com la finalització de l’ampliació annexa que es va construir fa mesos.

El director general ha assenyalat que “l’IES Azorín serà un centre adaptat, que incorporarà les noves tecnologies i sistemes de sostenibilitat”. Respecte a les aules prefabricades ha dit que són aules d’última generació, molt més confortables i amb un gran nivell de qualitat perquè alumnes i professors puguen estar durant els dos anys que s’estima que duraran les obres del nou centre.

El regidor d’Urbanisme, Fernando Portillo, ha informat per la seua part que el solar ja s’ha condicionat i durant aquests dies s’està tancant el perímetre. A més, s’està en procés d’adjudicació de les dues pistes esportives que després, una vegada els alumnes tornen al centre ja construït, seran d’ús per als veïns del barri.

La directora de l’IES Azorín, Ana Almendros, s’ha mostrat satisfeta de la reunió i ha indicat que estan “molt il·lusionats” i ha destacat que “s’han obert vies de col·laboració amb el director general per a aportar idees de cara al futur centre”.