Alcaldia

Saluda de la Alcaldesa

Irene Navarro Díaz – Alcaldessa de Petrer

Grup municipal PSOE
Perfil i trajectòria professional
alcaldia@petrer.es

Salutació de l’Alcaldessa

Benvingudes i benvinguts a la pàgina web de l’Ajuntament de Petrer.

Hui Internet ens brinda la possibilitat de reduir distàncies i estar més a prop i, per això, m’agradaria que aquest espai no solament siga un instrument d’informació de l’actualitat municipal, sinó també una via més d’interacció entre les veïnes i veïns amb nosaltres, el govern que et representa i que, des del principi, té com a interés principal saber què et preocupa i quines són les teues necessitats com a ciutadà.

Pretenem que aquesta pàgina web siga una ferramenta de comunicació que faça que la relació de la ciutadania amb el seu ajuntament siga fàcil, eficient, directa i, sobretot, que això servisca per a millorar la qualitat de vida al municipi. Amb aquest objectiu s’està treballant intensament perquè cada vegada siguen més els tràmits que pugues realitzar amb comoditat des d’aquest espai, a més de tindre de primera mà tota la informació referent a la realització d’activitats esportives, culturals, festes tradicionals, cursos de formació, convocatòria d’ajudes o subvencions, oposicions, processos d’adjudicació i contractació, entre altra molta més informació. És, al cap i a la fi, una part important més de la nostra gran aposta per la transparència. La transparència és un principi fonamental per a mi, com a alcaldessa de Petrer, i per a l’administració, i amb aquesta ferramenta pretenem que l’activitat de l’Ajuntament siga plenament visible pels ciutadans i ciutadanes en un futur pròxim.

Tens la possibilitat de comunicar-te amb mi a través d’aquesta web, així com també des de la nostra Pàgina de Facebook, @aytopetrer. Tin la seguretat que tots els teus suggeriments i propostes, així com les crítiques o queixes no seran ignorades, sinó que comptaran amb tota l’ajuda i col·laboració que em permeta la meua condició d’alcaldessa. Per a mi és un vertader plaer treballar pel i per al poble de Petrer i a això m’he compromés, posant la meua obstinació i dedicació des del primer dia. Però també necessite de les teues aportacions perquè els projectes nasquen del consens i de la participació ciutadana.