El Govern municipal presenta el projecte de pressupost per a 2024 que ascendeix a 28.800.000 €

Publicada per Comunicación Ayto. de Petrer el

Creix un 3,5% respecte a l’any anterior i el gasto incidix en partides de Benestar Social, Foment de l’Ocupació, Educació i Esport

El regidor d’Hisenda ha presentat hui el projecte de pressupost municipal per a l’exercici 2024, que ascendix a 28,8 M i en el qual “es reflectix el nostre compromís en les àrees socials i en un model de ciutat que cuida dels espais públics i aposta per atraure noves empreses per a fomentar l’ocupació”.

Ramón Poveda ha detallat que en els últims quatre anys els gastos de l’Ajuntament s’han incrementat en 5 ,5 M. La part destinada als gastos s’ha confeccionat amb el major rigor “atenent principalment els costos de serveis municipals, que en gran part són deficitaris, tenint en compte l’encariment dels béns i serveis”, a causa, sobretot, de l’augment en el cost de la llum; dels augments pel tractament de la brossa o la neteja de carrers, parcs i jardins; i de l’augment en els costos de personal; a la qual cosa cal afegir l’augment generalitzat en tots els preus dels serveis i béns que s’adquireixen.

Suportarem la majoria d’este excés assumint-lo amb els estalvis generats gràcies que hem eliminat el deute bancari, excepte la taxa de brossa, que estem obligats per llei a actualitzar-la al cost del servei”, ha assenyalat el regidor d’Hisenda.

Entrant en el pressupost, la partida més important és la de personal, que ascendix a 11,8 M, dels quals una tercera part es destinen a la seguretat i l’ordre públic.

La segona gran àrea més important és la destinada a la neteja i manteniment de la ciutat: la neteja de carrers, recollida de brossa, conservació de parcs i jardins, vies públiques, manteniment d’enllumenat, energia elèctrica i combustible en els quals s’invertixen més de 10 M, dels quals és significativa la quantitat destinada a neteja de carrers, recollida de brossa i tractament residus, que ascendix a 4,5 M.

Quant a les regidories, destaca l’àrea de Serveis Socials. “Estar del costat de les persones ha sigut i continua sent el nostre senyal d’identitat”, en paraules de Poveda. El pressupost destinat a esta regidoria supera els 3 M€. “Una vegada posada en marxa l’oficina per al desenvolupament de la Renda d’Inclusió Valenciana, esperem continuar sent referents com en altres anys a escala autonòmica en l’ajuda a la dependència”, ha assenyalat.

Per àrees, l’executiu local consolida l’important augment que ja va fer en el seu moment arribant als 600.000 € per al foment de l’ocupació. En Educació, després de la important inversió en la Sala d’Estudis, s’ha previst una aportació municipal d’1,4 M. I en Esports, enguany finalitzarà la remodelació de la piscina coberta, on s’han invertit 3,2 M, i s’han pressupostat 1 ,4 M per al manteniment d’instal·lacions i la promoció d’esport.

En Cultura i Festes, amb una inversió entorn d’1,7 M, que “ajudaran a consolidar tota l’oferta cultural que durant estos anys hem portat a terme a Petrer, de la qual destaquem el Museu Dámaso Navarro”, segons ha remarcat l’edil.

El nou pressupost augmenta en un 3,5% respecte a l’any anterior i tornarà a complir amb el requisit legal d’aprovar-lo abans de finalitzar el 2023, cosa que complixen molt pocs ajuntaments, i que en el cas de Petrer està previst que es convoque un ple extraordinari per al 14 de desembre.

Poveda ha subratllat que no hi haurà cap pujada d’impostos, com tampoc
hi haurà cap minva en els serveis que presta l’Ajuntament. “
Encara que en un principi es minoraran algunes partides de manteniment, estes es reposaran a partir de març quan es tanque definitivament el pressupost del 2023 i puguem utilitzar els estalvis generats en estos últims anys per a noves inversions en el 2024”, ha indicat el regidor.

L’executiu local ja ha mantingut dos reunions amb els grups de l’oposició, i demà hi haurà una tercera, ja que “pretenem aconseguir uns pressupostos el més consensuats possibles, on prevalguen els interessos de les persones de Petrer per damunt de tot”.