EDICTE – Mostres temàtiques d’artesania 2023

Publicada per Concejalía de Cultura el

Per acord de la Junta de Govern Local de 2 de febrer de 2023, es va acordar la realització, per part de la Regidoria de Cultura i Patrimoni, a petició de l’Associació Sociocultural Més que Art, de les Mostres Temàtiques més a baix detallades:

Edicte en PDF