L’IES Poeta Paco Mollà ha rebut el doble de sol·licituds que vacants disponibles en el procés d’admissió en els diferents cicles formatius

Els instituts de secundària La Canal i Poeta Paco Mollà, en els quals s’imparteixen cicles formatius de grau mitjà i superior de diferents famílies professionals, estan completant l’admissió de nous alumnes per al pròxim curs 2020-2021 sobre la base de les vacants existents.

El pròxim dia 15 es publicaran la llistes provisionals d’admesos però els centres estan experimentant un major interés per especialitzar-se en uns casos i obtindre una titulació que els capacite en uns altres. Es tracta tant d’alumnes que volen continuar amb el seu itinerari acadèmic a través dels cicles formatius com d’empleats en actiu i dels qui estan desocupats i veuen una nova manera de reciclar-se professionalment.

L’Institut Poeta Paco Mollà, que imparteix cicles formatius de la família professional d’Informàtica i Comunicacions ha rebut 221 sol·licituds d’admissió com a primera opció, per a 122 vacants. La forta estirada d’aquest sector en el mercat laboral fa que hi haja titulacions que han duplicat el nombre de sol·licituds que les places oferides pel centre.

L’IES Poeta Paco Mollà ofereix Formació Professional de Grau Mitjà en Sistemes microinformàtics i xarxes; i els Cicles formatius de Grau Superior d’Administració de Sistemes informàtics en xarxa, de Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma i una de les novetats més importants és la incorporació del cicle de grau superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web (DAW), convertint-se així en un institut de referència en la branca professional d’Informàtica. Només tres centres en la província, un a Alacant i un altre a Elx, a més de Petrer, disposen de tota l’oferta de cicles en aquesta branca.

Durant el pròxim curs 2020-21 Petrer veurà ampliada la seua oferta educativa de cicles formatius gràcies a la concessió a l’IES La Canal del Cicle Superior de Mecatrònica Industrial, que ja ha rebut una bona admissió d’alumnes en aquesta primera convocatòria de juny amb 14 sol·licituds.

Un nova especialització que se suma al Grau Mitjà d’Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització, i el Grau Mitjà de Producció de Calor, amb 28 sol·licituds en total, que es poden cursar conjuntament i obtindre així un doble grau, i que completen la família professional d’Instal·lació i Manteniment.

La regidora de l’àrea, Sabina Sendra, ha indicat que “Petrer creix cada any en oferta de cicles formatius, una educació enfocada a l’especialització professional que té una gran demanda i moltes eixides laborals”. L’edil ha indicat que els centres treballen per a “cobrir les expectatives del mercat laboral i adaptar l’ensenyament a les necessitats dels alumnes”, per aquest motiu molts d’aquests cicles es cursen en horari de vesprada perquè els alumnes puguen compatibilitzar-ho amb el seu treball.

A més, els tres instituts -La Canal, Azorín i Poeta Paco Mollà-, també imparteixen Formació Professional Bàsica per a aquells estudiants que no tenen la titulació necessària per a accedir als cicles de grau mitjà.

WordPress Video Lightbox Plugin