CARNET JOVE

Publicada per Concejalía de Infancia y Juventud Juventud el

Requisits

Tindre entre 14 i 30 anys, els dos inclusivament.

Abonar la taxa de 7,70€ (consulteu exempcions i bonificacions).

Validesa

Tindrà validesa de 2 anys.

Documentació

Formulari de sol·licitud del Carnet Jove firmat.

DNI/NIE/Passaport. Resguard bancari del pagament de la taxa.

Resguard bancari del pagament de la taxa, que conste nom i cognoms de la persona titular del Carnet Jove, així com la data d’ingrés.