Bases i convocatòria per a la concessió de subvencions a escoles de música i educands d’associacions locals, anualitat 2023

Publicada per Concejalía de Cultura el

La Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el dia 7 de setembre de 2023, va aprovar el següent:

BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ESCOLES DE MÚSICA I EDUCANDS D’ASSOCIACIONS LOCALS, ANUALITAT 2023

Descarrega l’ANUNCI en PDF