Actes definitives del Programa d’Ocupació EMPUJU (menors de 30 anys) 2023

Publicada per Concejalía de Desarrollo Económico el

Es publiquen les actes definitives del Programa d’Ocupació EMPUJU 2023. Programa dirigit a persones desocupades menors de 30 anys:

Empuju Definitiva

Reunida la Comissión de Baremació del Programa EXPLUS/2023/241/03, el dia 31 de juliol de 2023 de forma telemaàtica, amb la finalitat de resoldre les al·legacions sorgides de la publicació de les Actes Provisionals i, no havent-se produït cap al·legació, segons l’annex de l’Ordre 7/2019, de 25 d’abril i la Resolución de 28 de desembre de 2022 de la Conselleria d’Economiia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball destinades a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys d’edat per entitats locals de la Comunitat Valenciana (Avalem Jóvens), s’aproven i es fa la publicació definitiva de les Actes per a cadascun dels llocs.