Subvenció de la Diputació per a pal·liar els efectes de la COVID-19

Publicada per Concejalía de Igualdad y Servicios Sociales el

Aprovada una subvenció de la Diputació Provincial, destinada a sufragar despeses relatives a les prestacions socials per situacions extraordinàries, a realitzar durant el període comprés entre l’1 d’octubre de 2020 i 8 d’octubre de 2021, amb l’objectiu de pal·liar els efectes provocats per la pandèmia de la COVID-19.

Import de la subvenció: 172.984 €

Per a:

– Reforçar els serveis de proximitat de caràcter domiciliari per a garantir els cuidats, el suport, la vinculació a l’entorn, la seguretat i l’alimentació especialment els dirigits a persones majors, amb discapacitat o en situació de dependència: Servei d’Ajuda a Domicili i Menjar a Domicili.

– Reforçar les plantilles de Serveis Socials: contractació de treballadores socials de setembre de 2020 a juliol de 2021.

– Adquisició de mitjans de prevenció (EPI), gel hidroalcohòlic i/o desinfectant i/o sabó, destinats a programes o activitats dels serveis socials municipals.

– Adquisició de dispensador/és de gel hidroalcohòlic i/o desinfectant i/o sabó, i de termòmetre/s, destinats a programes o activitats dels serveis socials municipals.

– Ajudes a famílies, per a garantir-los els ingressos suficients, per a assegurar la cobertura de les seues necessitats bàsiques, ja siguen d’urgència o d’inserció (ajudes per a alimentació i lloguer).

– Reforçar, amb serveis i dispositius adequats, els serveis de respir a persones cuidadores i les mesures de conciliació per a aquelles famílies (especialment monomarentals i monoparentals), a través de tallers de conciliació.