Data de publicació 29/01/2021. Bases específiques per a la selecció i constitució d’una borsa d’ocupació temporal per a l’acompliment provisional de llocs d’oficial conductor.

Data de publicació 29/01/2021. Decret de convocatòria del procés selectiu de la borsa d’ocupació temporal de llocs de treball d’Oficial Conductor.

Data de publicació 29/01/2021. Anunci de selecció i constitució de borsa d’ocupació temporal de llocs de treball d’Oficial Conductor.

Data de publicació 12/02/2021. Anunci en el diari “Información” (termini de presentació d’instàncies i pagament de taxes del 15/02/2021 al 26/02/2021).

Data de publicació 15/02/2021. Model d’instància (termini de presentació d’instàncies i pagament de taxes del 15/02/2021 al 26/02/2021).

Data de publicació 05/03/2021. Decret de la llista provisional d’admesos a la borsa d’ocupació temporal de lloc d’Oficial Conductor

Edicte del tribunal i data del primer exercici de la borsa d’ocupació temporal del lloc d’Oficial Conductor.

Data de publicació 29/04/2021. Edicte de qualificacions de la prova pràctica del primer exercici d’Oficial Conductor.