Procés selectiu borsa d’ocupació temporal de tècnic mitjà de Joventut.

Publicada per Concejalía de Personal el