Petrer instal·la 38 contenidors de recollida d’oli domèstic usat en la via pública

Publicada per Comunicación Ayto. de Petrer el

El servei és oferit de la mà del Consorci de residus CREA

De la mà de el Consorci de residus CREA, Petrer incorpora un total de 38 contenidors de recollida selectiva d’oli domèstic en diferents punts del municipi. D’esta manera, es passa de comptar amb dos contenidors per a tal fi, els dos que estaven situats en els mercats de Petrer, a 38, que, en el cas de Petrer, s’estan instal·lant al costat dels contenidors de recollida de roba usada.

Divendres passat va començar la instal·lació d’aquests contenidors amb la disposició dels primers 32, i es van col·locar els sis restants en els pròxim dies. 

Aquests 38 contenidors formen part del total dels 194 que s’estan instal·lant en 12 dels 14 municipis que formen part de l’àrea de gestió del consorci.

El servei té una ràtio d’un contenidor per cada 947 habitants, una de les més altes de la Comunitat Valenciana. A més, inclou el subministrament, instal·lació, manteniment i neteja dels contenidors.

Els veïns i veïnes de Petrer poden depositar el seu oli de cuina usat en una botella de plàstic tancada (admetent des de botelles xicotetes fins a garrafes de 6-8 litres) sense cap limitació d’horaris, tots els dies de la setmana. Cal destacar que els olis usats són altament contaminants (un litre d’oli usat pot contaminar més de 1.000 litres d’aigua) si no són tractats adequadament, per això una recollida selectiva eficaç té una gran importància a nivell mediambiental.

Els olis usats recollits seran tractats convenientment en plantes autoritzades per a evitar la seua afecció al medi ambient i afavorir la seua valorització. Els olis usats seran transformats en biocombustibles, per fomentar amb això alternatives sostenibles als combustibles fòssils convencionals. Es recicla així el 100% de l’oli recollit.

Els contenidors, amb capacitat per a 240 litres, estan fabricats en acer galvanitzat ignífug i disposen de sistemes antiabocaments. La boca del contenidor garantix la seguretat de la persona usuària a l’hora de depositar els residus.

ACCIONS INFORMATIVES EN CARRER EQUIP EDUCADORS AMBIENTALS

L’equip d’educació ambiental de Petrer, integrat per tres persones, seguix la seua campanya d’informació i sensibilització al carrer, amb diverses accions informatives en carrers i places dues vesprades a la setmana.

A més d’informar sobre l’ús correcte del contenidor marró de residus orgànics i de tot allò relacionat amb el reciclatge, també incorporaran informació sobre els nous contenidors de recollida selectiva d’olis usats.

Les dues accions informatives de carrer previstes per a està setmana són:

  • Dimarts 25/10 – vesprada – Jardí Vicente Blasco Ibáñez 
  • Dijous 27/10 – vesprada – Plaça Luis Sempere Berenguer